Laatste vraag en antwoorden

2

Kennis en competentiemanagement op de werkvloer

2 antwoorden, laatste antwoord op 08 januari 2018
Toine van Dartel, Waterschap De Dommel
3

Procesevaluatie

3 antwoorden, laatste antwoord op 04 januari 2018
Klaas Snoeij, Gemeente Rotterdam
1

Leeft professioneel assetmanagement / beheer in jouw organisatie?

1 antwoord, laatste antwoord op 14 december 2017
Frank Maurits, Gemeente Alphen aan den Rijn
1

Bedrijfswaarden

1 antwoord, laatste antwoord op 11 december 2017
Hein den Hartog, Gemeente Arnhem

iAMPro

iAMPro staat voor infrastructuur AssetManagement Professional. Het is een kennisportaal voor professionals in het assetmanagement in de infrastructuur (wegen, waterwegen en openbare ruimte) en brengt professionals op interactieve wijze met elkaar in contact om versneld assetmanagementvraagstukken op te kunnen pakken.

Waarom abonnee worden?

Maak met je persoonlijke account onbeperkt gebruik van vele voordelen:

 • meer assetmanagement informatie
 • beschik over instrumenten en hulpmiddelen
 • praktijkvoorbeelden en good practices
 • in contact komen met andere professionals
 • feedback geven om iAMPro te verbeteren
 • Beleid en Strategie

  In de processtap ‘Beleid en Strategie’ staan de belangen van de stakeholders centraal. Deze belangen worden, samen met de organisatiedoelen, doorvertaald naar assetmanagementdoelen op alle niveaus. De strategische doelen worden vastgelegd in het Strategisch AssetManagementPlan (SAMP). Hierin wordt tevens aangetoond dat de stakeholders betrokken zijn geweest bij het opstellen en vaststellen van deze doelen. In een beleidsplan wordt beschreven hoe de doelen zullen worden bereikt.

  lees verder

 • Beheren en Programmeren

  Programmeren is het opstellen van een meerjaren-maatregelenprogramma voor assets. De maatregelen kunnen eenmalig zijn (bijvoorbeeld een vervanging) of met regelmaat terugkeren (bijvoorbeeld een onderhoudsbeurt). Om te kunnen programmeren, is informatie nodig over de omvang van het areaal en de kwaliteit van de assets. De term ‘Beheren’ in deze processtap heeft betrekking op het beheren van deze informatie.

  lees verder

 • Plannen en Voorbereiden

  De processtap ‘Plannen en Voorbereiden’ gaat over de uitwerking van nieuwbouwplannen, herstructureringen en instandhoudingsmaatregelen tot ontwerpoplossingen en bestekken. Daarbij horen ook planningen. Verder komen in deze stap aan de orde het opstellen van specificaties, het uitwerken van ontwerpen, het voorbereiden van contracten, en het maken van een keuze tussen zelf doen en uitbesteden. Het resultaat bestaat uit contracten en inrichtingsplannen (ontwerpen).

  lees verder

 • Bouwen en Onderhouden

  Deze processtap gaat over het uitvoeren van maatregelen (nieuwbouw, herstructurering en onderhoudsactiviteiten) en de bediening van nieuwe en bestaande assets. Het resultaat van deze stap is in de eerste plaats een operationeel uitvoerings- en monitoringsplan dat antwoord geeft op de vragen: waar, wanneer en wat voor onderhoud, bij welke interventieniveaus, met welke effectiviteit en hoe bij te sturen? In de tweede plaats, en minstens zo belangrijk, bestaat het resultaat uit de daadwerkelijke uitvoering van de beschreven maatregelen.

  lees verder

 • Monitoren en Analyseren

  Deze processtap betreft het monitoren van de prestaties van het assetsysteem en het analyseren van de resultaten. Hierbij wordt bekeken in hoeverre de servicelevels uit de processtap ‘Beleid en Strategie’ zijn gehaald en wat de belangrijkste oorzaken zijn van eventuele afwijkingen. De onderhoudsactiviteiten worden gemonitord aan de hand van klachten en storingen; de conditie van de assets aan de hand van uitgevoerde inspecties.

  lees verder

 • Evalueren en Bijsturen

  In de processtap ‘Evalueren en Bijsturen’ worden het assetmanagementproces en het functioneren van het assetsysteem geëvalueerd. Dit gebeurt op basis van de aanbevelingsrapportage uit de processtap ‘Monitoren en Analyseren’, waarin ook de stakeholderstevredenheid is meegenomen. De asseteigenaar neemt het advies uit de aanbevelingsrapportage, volledig of gedeeltelijk, over.

  lees verder

 • Mens en Organisatie

  Een assetmanagementsysteem werkt alleen als iedereen er op de afgesproken wijze mee aan de slag gaat. Hiertoe worden in gezamenlijkheid afspraken gemaakt. Het doel is dat met behulp van het systeem werkzaamheden beter en vlotter zullen worden uitgevoerd. ‘Mens en organisatie’ is geen processtap, maar staat in het hart van de roos van iAMPro. Immers: alles draait om de mensen die de beheertaken uitvoeren.

  lees verder