iAMPro

iAMPro staat voor infrastructuur AssetManagement Professional. Het is een kennisportaal voor professionals in het assetmanagement in de infrastructuur (wegen, waterwegen en openbare ruimte) en brengt professionals op interactieve wijze met elkaar in contact om versneld assetmanagementvraagstukken op te kunnen pakken.

Waarom abonnee worden?

Maak met je persoonlijke account onbeperkt gebruik van vele voordelen:

 • meer assetmanagement informatie
 • beschik over instrumenten en hulpmiddelen
 • praktijkvoorbeelden en good practices
 • in contact komen met andere professionals
 • feedback geven om iAMPro te verbeteren
 • Beleid en Strategie

  In de processtap ‘Beleid en Strategie’ staan de belangen van de stakeholders centraal. Deze belangen en de organisatiedoelen worden doorvertaald naar assetmanagementdoelen op alle niveaus. In een beleidsplan staat beschreven hoe de doelen worden bereikt. De strategische doelen staan in het strategisch assetmanagementplan (SAMP). Dit is tevens de plek waar aangetoond moet worden dat de stakeholders betrokken zijn geweest bij het opstellen en vaststellen van deze doelen.

  lees verder

 • Beheren en Programmeren

  Programmeren is het opstellen van een meerjaren-maatregelenprogramma voor assets. De maatregelen kunnen eenmalig zijn (bijvoorbeeld een vervanging) of telkens terugkeren (bijvoorbeeld een onderhoudsbeurt). Om te kunnen programmeren, is informatie nodig over de omvang van het areaal en de kwaliteit van de assets. Dit wordt bedoeld met de term ‘Beheren’ (lees: informatiebeheer).

  lees verder

 • Plannen en Voorbereiden

  De processtap ‘Plannen en Voorbereiden’ gaat over het concreet uitwerken van nieuwbouwplannen, herstructureringen en instandhoudingsmaatregelen in ontwerpoplossingen en bestekken. Daarnaast gaat deze stap over het maken van de bijbehorende planningen. Onderwerpen in deze processtap zijn het opstellen van specificaties, ontwerpen, contractvoorbereidingen en uitbesteden. Het resultaat bestaat uit contracten en inrichtingsplannen (ontwerpen).

  lees verder

 • Bouwen en Onderhouden

  Deze processtap gaat over het uitvoeren van maatregelen (nieuwbouw, herstructurering en onderhoudsactiviteiten) en de bediening van nieuwe en bestaande assets. Het resultaat is een operationeel uitvoerings- en monitoringsplan dat antwoord geeft op de vragen: waar, wat, wanneer, onderhoud bij welke interventieniveaus, met welke effectiviteit en hoe bij te sturen. En de uitvoering zelf natuurlijk.

  lees verder

 • Monitoren en Analyseren

  In deze processtap staan de monitoring van de prestaties van het assetsysteem en het analyseren van de resultaten centraal. Er wordt bekeken in hoeverre invulling is gegeven aan de service levels uit de processtap ‘Beleid en Strategie’ en wat de belangrijkste oorzaken voor de afwijkingen zijn. De onderhoudsactiviteiten worden gemonitord aan de hand van klachten en storingen; de conditie van assets aan de hand van de uitgevoerde inspecties.

  lees verder

 • Evalueren en Bijsturen

  In iedere processtap kan / moet geëvalueerd en bijgestuurd worden om de werkwijzen en maatregelen te optimaliseren. In de processtap ‘Evalueren en Bijsturen’ gaat het om de evaluatie op proces- en assetsysteemniveau. De basis is de aanbevelingsrapportage uit de processtap ‘Monitoren en Analyseren’, waarin ook de stakeholdertevredenheid is meegenomen. De asseteigenaar neemt het advies, al dan niet gedeeltelijk, over.

  lees verder

 • Mens en Organisatie

  Misschien wel het allerbelangrijkste onderdeel binnen assetmanagement is de inrichting van de organisatie, het assetmanagementsysteem en de ondersteunende activiteiten. Dit is geen processtap, maar het hart van assetmanagement. Daarom staat ‘Mens en Organisatie’ in het hart van de roos van iAMPro. Onderwerpen die hierbij horen zijn inzicht hebben in de context van de organisatie, het tonen van leiderschap, de inrichting van de bedrijfsprocessen, het zorgdragen voor de medewerkers en de benodigde ondersteunende middelen.

  lees verder

Laatste vraag en antwoorden

1

Welke normkosten worden door overheden gebruikt?

1 antwoord, laatste antwoord op 14 oktober 2016
1

Waarom assetmanagement?

1 antwoord, laatste antwoord op 06 oktober 2016

Top antwoorders