N

Toon:
Alle A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
3 begrippen gevonden.
  • NEN-ISO-55000

    Managementsysteem voor het beheren van kapitaalgoederen op een doelmatige, duurzame en kosteneffectieve wijze. De NEN-ISO-55000 is de Nederlandse vertaling van de ISO-55000.
  • NEN2726

    Norm waarin de methodiek voor conditiemeting is beschreven. De norm zorgt voor een uniforme manier van inspecteren en in kaart brengen van de technische staat van alle bouw- en installatiedelen.
  • Nota kapitaalgoederen

    Document dat inzicht geeft in de beleidsvisie, in de relatie van deze visie met de diverse programma’s, en in de consequenties van de beleidsvisie op de instandhouding van de kapitaalgoederen.