Instrumenten

De kwaliteit van het werk wordt mede bepaald door de kwaliteit van de gereedschappen. Bij assetmanagement zijn dat de instrumenten. Op iAMPro vind je een aantal instrumenten die bij assetmanagement veel worden toegepast om activiteiten uit te voeren. Afhankelijk van het doel kunnen de instrumenten binnen meerdere processtappen worden toegepast. In onderstaande instrumenten zit veel collectieve kennis, zodat hier sprake is van goede gereedschappen. 

14 instrumenten gevonden

Aansprakelijkheid - Claimrisicometer

De claimrisicometer is een quick scan van de bedrijfsprocessen in een beheerorganisatie en geeft een inschatting van de claimrisico’s die een organisatie loopt.

Bedrijfswaardenmatrix

De bedrijfswaardenmatrix geeft aan welke (politieke) waarden belangrijk zijn voor de organisatie en hoe er gedacht wordt over het omgaan met risico's. Op basis hiervan worden de investeringen geprioriteerd.

Beeldkwaliteit openbare ruimte - Beeldmeetlatten

De beeldmeetlatten (CROW-publicatie 323) zijn landelijke standaarden voor beeldkwaliteitsniveaus in de openbare ruimte. Zij stellen beheerders in staat om helder te communiceren met hun bestuurders, hun gebruikers en met de uitvoerders van het onderhoud.

CROW ProContract

CROW ProContract is een online platform dat gericht is op het ondersteunen van aanbestedings- en contracteringsprocessen in de infrastructuur. Het Provinciaal Contractenbuffet heeft als start gediend van CROW ProContract.

CROW Wegbeheer – Inspectiekaart

Op de inspectiekaart is alle relevante informatie over de globale visuele inspectie voor de inspecteur bondig samengevat.

FMECA

Voor het in kaart brengen van de technische risico’s wordt bij infrastructurele werken vaak de methode van Failure Mode Effect & Criticality Analysis (FMECA) toegepast. Deze geeft inzicht in onder andere faalwijzen en faalfrequenties en biedt handvatten om een onderhoudsstrategie te bepalen.

Instrumenten voor risico-assessment

Voor het uitvoeren van risico-assessment zijn verschillende instrumenten beschikbaar. Deze instrumenten kunnen in een of meerdere fasen worden toegepast.

Pagina's