Statusbericht

Om deze informatie te bekijken, kunt u zich registreren of direct inloggen met uw persoonlijke account.

Aansprakelijkheid - Claimrisicometer

De claimrisicometer is een quick scan van de bedrijfsprocessen in een beheerorganisatie en geeft een inschatting van de claimrisico’s die een organisatie loopt.

De claimrisicometer bestaat uit een vragenlijst van twee pagina’s. Per onderdeel vult u de score in die van toepassing is op uw organisatie. De uitkomst van de meting geeft op hoofdlijnen aan waar verbeterpunten liggen voor de beherende organisatie.

De claimrisicometer bestaat uit een quick scan op de bedrijfsprocessen van een beheerorganisatie op de onderdelen:

  • meldingen;
  • onderhoud;
  • inspecties;
  • claimbehandeling.

Let op:

Een hoge score op de claimrisicometer biedt geen garantie dat claims worden voorkomen of worden afgewezen, net zo min als een lage score aanleiding kan zijn voor een aansprakelijkheidsstelling. Alleen het uiteindelijke resultaat van het beheerproces telt.

In CROW-publicatie 185 zijn per onderdeel uit de claimrisicometer tips opgenomen om de risico’s te beperken.