Statusbericht

Om deze informatie te bekijken, kunt u zich registreren of direct inloggen met uw persoonlijke account.

Bedrijfswaardenmatrix

De bedrijfswaardenmatrix geeft aan welke (politieke) waarden belangrijk zijn voor de organisatie en hoe er gedacht wordt over het omgaan met risico's. Op basis hiervan worden de investeringen geprioriteerd.

De bedrijfswaarden staan aan de basis van assetmanagement en daarmee aan de basis van de thema’s risicomanagement, prestatiemanagement en kostenmanagement. De keuze voor bedrijfswaarden kan per organisatie verschillen. Voorbeelden van bedrijfswaarden zijn:

 • veiligheid
 • milieu & gezondheid
 • duurzaamheid
 • beschikbaarheid
 • kwaliteit leefomgeving
 • leefbaarheid
 • imago

In de bedrijfswaardenmatrix worden de bedrijfswaarden langs drie meetlatten gelegd:

 • Effecten: welke effecten kunnen optreden?
 • Toelaatbaarheid: welke effecten zijn toelaatbaar en welke niet?
 • Risico: hoe groot is de kans dat een effect optreedt?

Door deze drie meetlatten samen te voegen, ontstaat een bedrijfswaardenmatrix waarin precies kan worden afgelezen welke risico's aanvaardbaar zijn en welke niet. De bedrijfswaardenmatrix maakt de risico's rationeel en onderling vergelijkbaar. Hierdoor is het systeem te gebruiken als toetsingsinstrument voor risico's en prestaties.   

Risico’s worden ingeschat op basis van ervaringen uit het verleden, op basis van wat er nu kan gebeuren en wat in de toekomst kan plaatsvinden. Door het risico concreet te beschrijven wordt duidelijk waar het waardeverlies aanbrengt en voor welke bedrijfswaarden het gevolgen heeft. De omvang van het risico (kans x effect) bepaalt of een verdere analyse noodzakelijk is. 

Producten uit Bedrijfswaardenmatrix

 • Overzicht van de bedrijfswaarden met definitie
 • Overzicht van bedrijfswaarden met onderliggende subwaarden (SMART)
 • Ingevulde toelaatbaarheidsmatrix
 • Ingevulde effectenmatrix
 • Ingevulde risiconiveaumatrix
 • Bedrijfswaardenmatrix