Bedrijfswaarden

Het lijkt erop dat we het bestuur en management van Arnhem zover hebben dat men zich aan beheeruitgangspunten wil gaan conformeren. Aan ons nu de taak om een zodanige set van bedrijfswaarden op te stellen dat deze acceptabel en werkbaar is. We hebben daar uiteraard ideeen over, we denken aan een beperkte hoeveelheid thema's die we richtinggevend willen beschrijven, met een vrij harde ondergrens en een beschreven ambitie. Wie kent/heeft een goed voorbeeld dat als referentie kan dienen voor een stad met een gevarieerd wegennet, een gemiddelde problematiek, een matige staat van onderhoud en een hoge ambitie op imago, milieu en groen, en wat zijn valkuilen?

Vraag gesteld door Hein den Hartog, Gemeente Arnhem 27/09/2017 - 08:59