Risicomatrix - waarde van effecten op imago en milieu

In het werken met onze risicomatrix merken we dat de waarde van effecten op imago en milieu nog een punt van discussie is. We merken dat het lastig is hier een goede waarde aan toe te kennen. Ik ben benieuwd naar hoe andere waterschappen hiermee om gegaan zijn. Dus, op welke wijze is er per effect op imago en mileu een waarde toegekend aan dit effect?

Vraag gesteld door Brian de Jong, Waterschap Noorderzijlvest 06/10/2017 - 09:38