Instrumenten

De kwaliteit van het werk wordt mede bepaald door de kwaliteit van de gereedschappen. Bij assetmanagement zijn dat de instrumenten. Op iAMPro vind je een aantal instrumenten die bij assetmanagement veel worden toegepast om activiteiten uit te voeren. Afhankelijk van het doel kunnen de instrumenten binnen meerdere processtappen worden toegepast. In onderstaande instrumenten zit veel collectieve kennis, zodat hier sprake is van goede gereedschappen. 

5 instrumenten gevonden

Beeldkwaliteit openbare ruimte - Beeldmeetlatten

De beeldmeetlatten (CROW-publicatie 323) zijn landelijke standaarden voor beeldkwaliteitsniveaus in de openbare ruimte. Zij stellen beheerders in staat om helder te communiceren met hun bestuurders, hun gebruikers en met de uitvoerders van het onderhoud.

CROW ProContract

CROW ProContract is een online platform dat gericht is op het ondersteunen van aanbestedings- en contracteringsprocessen in de infrastructuur. Het Provinciaal Contractenbuffet heeft als start gediend van CROW ProContract.

CROW Wegbeheer – Inspectiekaart

Op de inspectiekaart is alle relevante informatie over de globale visuele inspectie voor de inspecteur bondig samengevat.

Wegbeheer inspectiesoftware

Het inspecteren van wegen kan worden ondersteund door inspectiesoftware. De schadebeelden worden dan meteen digitaal verwerkt. Na terugkomst worden de data in het beheersysteem ingelezen, al dan niet via een SUF-bestand (Standaard UitwisselingsFormaat van CROW).

Wegbeheersysteem - CROW-keurmerk

Beheersystemen worden gebruikt om de weggegevens in op te slaan en om planningen en begrotingen mee te maken. Er zijn meerdere beheerpakketten op de markt die gebruikmaken van de wegbeheersystematiek van CROW en het CROW-keurmerk bezitten.