Instrumenten

De kwaliteit van het werk wordt mede bepaald door de kwaliteit van de gereedschappen. Bij assetmanagement zijn dat de instrumenten. Op iAMPro vind je een aantal instrumenten die bij assetmanagement veel worden toegepast om activiteiten uit te voeren. Afhankelijk van het doel kunnen de instrumenten binnen meerdere processtappen worden toegepast. In onderstaande instrumenten zit veel collectieve kennis, zodat hier sprake is van goede gereedschappen. 

1 instrument gevonden

Beeldkwaliteit openbare ruimte - Beeldmeetlatten

De beeldmeetlatten (CROW-publicatie 323) zijn landelijke standaarden voor beeldkwaliteitsniveaus in de openbare ruimte. Zij stellen beheerders in staat om helder te communiceren met hun bestuurders, hun gebruikers en met de uitvoerders van het onderhoud.