Instrumenten

De kwaliteit van het werk wordt mede bepaald door de kwaliteit van de gereedschappen. Bij assetmanagement zijn dat de instrumenten. Op iAMPro vind je een aantal instrumenten die bij assetmanagement veel worden toegepast om activiteiten uit te voeren. Afhankelijk van het doel kunnen de instrumenten binnen meerdere processtappen worden toegepast. In onderstaande instrumenten zit veel collectieve kennis, zodat hier sprake is van goede gereedschappen. 

14 instrumenten gevonden

Life Cycle Cost-analyse

In een Life Cycle Cost-analyse worden alle kosten gedurende de gehele levensduur van een asset in beeld gebracht. Dit betreft zowel de realisatie- als de beheer- en sloopkosten. Met deze methode is het onder meer mogelijk om besluiten te nemen en het optimale vervangingsmoment te bepalen.

NEN 2767-conditiemeting

De NEN 2767-conditiemeting is een uniforme manier om de bouw- en installatiedelen van de infrastructuur te inspecteren en te beoordelen op hun conditie. De conditie is de technische staat waarin een bouw- of installatiedeel verkeert.

Richtlijn Boomveiligheidsregistratie - CROW

Deze richtlijn biedt de boomeigenaar een overzicht van de te registreren kenmerken over bomen vanwege de ‘zorgplicht’ die elke boomeigenaar heeft.

SSK - Rekenmodel

Bij de Standaardsystematiek voor kostenramingen (SSK) van CROW wordt gratis een rekenmodel in Excel beschikbaar gesteld. De spreadsheet ondersteunt het maken van kostenramingen overeenkomstig de SSK. Het rekenmodel is te gebruiken voor zowel een eenvoudig, klein project als gecompliceerde, grote projecten.

Wegbeheer inspectiesoftware

Het inspecteren van wegen kan worden ondersteund door inspectiesoftware. De schadebeelden worden dan meteen digitaal verwerkt. Na terugkomst worden de data in het beheersysteem ingelezen, al dan niet via een SUF-bestand (Standaard UitwisselingsFormaat van CROW).

Wegbeheersysteem - CROW-keurmerk

Beheersystemen worden gebruikt om de weggegevens in op te slaan en om planningen en begrotingen mee te maken. Er zijn meerdere beheerpakketten op de markt die gebruikmaken van de wegbeheersystematiek van CROW en het CROW-keurmerk bezitten.

Pagina's