Over iAMPro

iAMPro staat voor infrastructuur AssetManagement Professional. Het is het kennisportaal voor professionals in het assetmanagement ten behoeve van infrastructurele werken en openbare ruimten. iAMPro brengt deze professionals op interactieve wijze met elkaar in contact en stelt hen in staat assetmanagementvraagstukken versneld op te pakken.

iAMPro is een praktijkgericht kennisportaal, waarin zeven processtappen worden onderscheiden. Gezamenlijk vormen zij 'de roos van AMPro'. De NEN-ISO 55000 fungeert als leidraad, maar de praktische vertaling is leidend.

Invalshoeken

Een belangrjke vraag is hoe assetmanagement kan worden toegepast binnen je eigen werkomgeving. iAMPro is zo opgezet dat het onderwerp assetmanagement vanuit verschillende 'invalshoeken' is te benaderen. Welke invalshoek(en) het interessantst is/zijn voor een gebruiker, hangt af van diens plaats binnen het systeem. De invalshoeken zijn:

  • Processtappen, bestemd voor managers die overzicht willen. Klik op de tab Processtappen en je krijgt een overzicht van de zeven processtappen die in iAMPro worden onderscheiden.
  • Thema’s, bestemd voor specialisten die organisatiebreed aan een bepaald thema werken. Klik op de tab Thema's en je krijgt een overzicht van de zes managementthema's die in iAMPro worden onderscheiden.
  • Instrumenten, bestemd voor detaillisten die uitvoering geven aan onderdelen van het werkproces. Klik op de tab Instrumenten en je krijgt een overzicht van de beschikbare instrumenten om activiteiten mee uit te voeren.

Je vindt de drie hiervoor genoemde tabs (invalshoeken) bovenaan het scherm. Behalve de tab Home, die voor zichzelf spreekt, en de tab Over iAMPro, die nu actief is, vind je daar ook de tabs:

  • Assetmanagement. Hieronder vind je beschrijvingen van wat assetmanagement is, hoe het werkt en andere relevante aspecten.
  • Begrippenlijst. Dit overzicht van begrippen heeft tot doel dat iedereen hetzelfde beeld heeft bij hetzelfde begrip.

Praktijkvoorbeelden

In iAMPro is ook een groot aantal praktijkvoorbeelden opgenomen. Deze kunnen vele vormen hebben, zoals beleidsnota's, artikelen, presentaties, memo's, tabellen en checklists. Het zijn documenten die op enigerlei wijze een rol spelen of gespeeld hebben bij (het invoeren van) een systeem van assetmanagement. De praktijkvoorbeelden zijn ondergebracht bij de processtappen, thema's en instrumenten waar ze het best bij aansluiten. Je vindt de praktijkvoorbeelden door bij een processtap, thema of instrument ver genoeg naar beneden te scrollen.

Voorwaarden en disclaimer

Op iAMPro zijn de algemene leveringsvoorwaarden van CROW van toepassing.

Stichting CROW kan geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de op deze site / dit kennisportaal verstrekte gegevens aanvaarden.