Start het invoeren van Asset Management eerst bij asset data “op orde” brengen?

Voor het succesvol invoeren van Asset Management zie ik soms de aanbeveling om er eerst voor te zorgen dat de basis op orde is. Dus eerst inzicht in te beheren areaal, kwaliteit en kosten met een complete en actuele asset database. Aan de andere kant soms ook de aanbeveling dat het pas zinvol is om data te verzamelen na het vastleggen en meetbaar maken van je kernwaarden en doelstellingen. Dus eerst bepalen wat de organisatie wil bereiken en samen met bestuur, management en vakafdelingen afwegingen maken.

Misschien is het ook wel een kwestie van gewoon maar beginnen, een kwestie van samen ‘DOEN’. En dan na het nodige draagvlak en bewustwording te groeien op basis van noodzaak en behoeften. Met het gedachtegoed van Asset Managent kun je al vooruitgang boeken en een aantal assetmanagement-technieken helpen bij het beheren en verbeteren van de Openbare Ruimte.

Benieuwd naar antwoorden en visie op deze vraag/stelling om eerst de basis op orde te brengen als succesfactor!

Vraag gesteld door Piet Smid, Gemeente Súdwest-Fryslân 28/09/2017 - 13:48