Thema's

Een thema is een onderwerp dat in alle processtappen van assetmanagement voorkomt. Het gebruik van een thema wordt interessant wanneer de werkzaamheden omvangrijk zijn, of wanneer er onaanvaardbare risico’s kunnen optreden als de activiteiten niet goed worden gecoördineerd. Een thema wordt alleen gebruikt wanneer het een meerwaarde in assetmanagement levert. Het is dus niet noodzakelijk. Elke organisatie kiest de thema’s die zij nodig heeft. Op iAMPro zijn de belangrijkste thema’s in assetmanagement verder uitgewerkt. Deze lijst is niet uitputtend.

Contracten spelen binnen assetmanagement een belangrijke rol. Ze bevatten de afspraken tussen de assetmanager en de uitvoerder over de te leveren service levels. Contractmanagement is er onder meer op gericht dat de juiste contractvorm wordt gekozen, dat contracten worden gemonitord en dat afspraken waar nodig kunnen worden bijgestuurd.
Om te kunnen sturen, is er informatie nodig over uiteenlopende aspecten van assets. Daarom is informatiemanagement essentieel binnen assetmanagement. Niet voor niets heeft het een eigen plek gekregen in de roos van iAMPRo, namelijk onder ‘Beheren en Programmeren’. Beheren staat hier gelijk aan informatiebeheer.
Assetmanagement kost geld, maar het budget is niet onbeperkt. Daarom is het zaak kosten te beheersen en geld zo slim mogelijk in te zetten. Dit heet kostenmanagement. Voor succesvol kostenmanagement speelt de levensduurbenadering een belangrijke rol.
Onderhoud zorgt ervoor dat assets blijven presteren en dat risico’s worden verminderd. Te weinig onderhoud levert problemen op, te veel onderhoud kost onnodig veel geld. Onderhoudsmanagement heeft tot doel dat op het juiste moment het juiste onderhoud kan worden uitgevoerd.
Prestatiemanagement geeft inzicht in de wijze waarop prestaties worden gedefinieerd, gemeten en bijgesteld voor de verschillende niveaus van het areaal.
Bij een goed beheer blijven de risico’s van assets binnen acceptabele grenzen. Beheren kan daarom worden beschouwd als het managen van risico’s. Daarbij is het essentieel dat risico’s goed worden ingeschat en dat risicobeheersmaatregelen op een juiste wijze worden toegepast.