Interne audits 55001

Wat zijn de ervaringen van anderen met het auditen op de ISO 55001? Wat is jullie aanpak bij het auditen op de verschillende normonderdelen?

Reacties

Binnen de eenheid Wegen en Kanalen van de provincie Overijssel zijn we actief met interne audits. We hebben daarvoor een auditteam samengesteld van medewerkers uit de 5 verschillende teams die de eenheid kent. Deze medewerkers zijn op een audittraining geweest en ze worden door een ervaren externe auditor begeleid bij de voorbereiding, de audit zelf en de verslaglegging. Er is een auditplanning opgesteld, waarbij op basis van een risicoanalyse de onderwerpen gekozen zijn. We voeren de audits uit op processen en stellen daarbij een kernvraag centraal, waarbij aantoonbaarheid altijd een onderdeel is. De processen hebben altijd raakvlakken met de normonderdelen, dus de kernvraag is op die wijze gekoppeld aan de norm. Mocht je meer informatie willen, dan verneem ik het graag en uiteraard ben je van harte welkom om eens hierover van gedachten wisselen.
Scroll naar boven