Groen

Groen vergroot het welzijn van mensen in de gebouwde omgeving. Daarnaast draagt groen positief bij aan de vochthuishouding, fijnstof en temperatuur demping. Duurzaamheid, biodiversiteit, aantrekkelijkheid, monumentale status, veiligheid, regenbestendigheid en intensief gebruik door bezoekers zijn aandachtspunten van groen. Bomen kunnen door wortelopdruk een negatieve invloed hebben op kades, het wegdek en ondergrondse infra.
 2016opbruim07-(2).jpg

De cyclus voor groen kent een geheel eigen onderhoudscurve. Na aanleg vergt de groeifase vaak extra begeleiding en inzet. Als groen het gewenste eindbeeld bereikt heeft is regulier onderhoud nodig. Bij de aanleg van groen moet al met deze lange termijn beheeraspecten (en kosten) rekening gehouden worden. Bovendien heeft groen naast de technische ook een publieke component. Draagvlak bij burgers is immers medebepalend voor de effectiviteit van beheer.
 
Een beheerder van groen staat dus voor de uitdaging om binnen de financiële mogelijkheden rekening te houden met al deze relevante aspecten. De werkwijze van assetmanagement helpt bij het maken van weloverwogen keuzes met input van belanghebbenden.
 
Risico’s, prestaties en kosten zijn het hulpmiddel om besluiten te nemen die afgeleid zijn van de gewenste doelen en het groenbeleid. Het meewegen van wensen van belanghebbenden is bij groen essentieel voor het verkrijgen van draagvlak. Een monitor en inspectie methodiek helpt om eenduidig de toestand van het groen vast te stellen en te evalueren. Een beheersysteem bevat het overzicht van het groen en de huidige toestand. Door een uniforme werkwijze en vastlegging in een dossier kunnen besluiten - nu of in de toekomst -  toegelicht worden.
 
Bij de praktijkvoorbeelden onder ‘Vakgebieden – Groen’ vind je informatie over assetmanagement voor groenbeheer, risicogestuurd beheer van groen, richtlijnen voor boomveiligheidsregistratie en meer. 

Klik hier voor de praktijkvoorbeelden. Kies een selectie aan de linkerzijde.
Scroll naar boven