Landelijk Waterbeheer

Al sinds jaar en dag beheren de waterschappen het oppervlaktewater om te voorzien in droge voeten en goed, schoon en voldoende water. De belangen van goed waterbeheer (waterveiligheid) zijn groot. Meer dan de helft van het grondgebied en de bevolking bevindt zich in overstromingsgevoelig gebied.
 
Europees beleid legt meer nadruk op waterkwaliteit en ecosystemen. Daarnaast zorgen bodemdaling, eeuwenoude dijken en toenemende heftige regenbuien voor uitdagingen. Door het Bestuursakkoord Water (2011) staan de budgetten onder druk.

2009weglandsch10.jpg
 
De dijken, watergangen, kunstwerken in watersystemen en poldergemalen dienen nu en in de toekomst geschikt te zijn voor hun taken. Assetmanagement kan helpen om optimale keuzes te maken tussen projecten die alle nodig zijn: Welk project krijgt voorrang en welke kan uitgesteld worden. Enerzijds betreft dit onderhoud en vervangingsvraagstukken van de assets. Anderzijds zijn structurele wijzigingen nodig om de waterveiligheid te kunnen blijven borgen.
 
Denken in risico’s is hiervoor de basis. Waar zijn de grootste risico’s van bijvoorbeeld overstroming en wat is er nodig om deze te beheersen. Denk aan dijkophoging, vergroting van de waterberging of een betere doorstroming van rivieren. Het afwegen van varianten heeft zowel technische als maatschappelijke en ecologische aspecten. Agrarische belangen staan soms op gespannen voet met natuurwaarden. Het betrekken van belanghebbenden is dan ook een belangrijke voorwaarde om het water gedegen te kunnen beheren in een gebied.
 
Bij de praktijkvoorbeelden onder ‘Vakgebieden – Landelijk waterbeheer’ lees je verder over bedrijfsdoelstellingen watersysteem, levensduurverlenging, prestatiemanagement, conditiemetingen en meer.

Klik hier voor de praktijkvoorbeelden. Kies een selectie aan de linkerzijde.
Scroll naar boven