De processtappen van asset management

Ambassadeur
Bij de processtappen van asset management staan 6 stappen genoemd van beleid tot en met bijsturen. Ik mis in het overzicht het gebruik van de asset. De asset wordt in ons geval ingezet om een prestatie te leveren (bv een rwzi voor het zuiveren van afvalwater). De operationele bediening (uitvoering) vindt in mijn ogen plaats in hetzelfde hokje als Bouwen en Onderhouden. Zie ik dat goed of interpreteer ik het plaatje verkeerd?

Reacties

Volgens mij zie je dat goed Toine. Kun je hier nalezen: https://www.iampro-portaal.nl/Processtappen/Bouwen-en-Onderhouden Over uitvoering (als voorbeeld bruggen en sluizen): ''Aan het bedienen van onder meer bruggen en sluizen ligt meestal een bedieningsprotocol of gebruiksplan ten grondslag. Hierin zijn een goede bediening (ten behoeve van de stakeholders) en een goede zorg voor de assets met elkaar in balans gebracht. Tijdens de bediening worden gegevens verzameld over de prestaties van de assets. Deze dienen als onderbouwing voor verbeteringen in de bedieningsprotocollen en de instandhoudingsactiviteiten.'' Over gebruik: ''‘Bouwen en Onderhouden’ is goed beschouwd de processtap waar het allemaal om draait: hierin moeten alle activiteiten worden uitgevoerd zoals overeengekomen. De activiteiten moeten voldoen aan de afgesproken prestatie-indicatoren (PI’s) en daarmee aan de service levels en de strategische doelstellingen.'' Beantwoord dat je vraag?
Scroll naar boven