Hoe beoordelen waterschappen het civiel/bouwkundige deel van de poldergemalen?

Binnen het Hoogheemraadschap van Rijnland zijn wij bezig om 4 jaar voorafgaand aan de beoogde renovatie-/vervangingsdatum de civiele component van de poldergemalen te inspecteren. Dit om de restlevensduur te bepalen. Om dit te kunnen doen zetten wij de poldergemalen na een X aantal jaar droog. In de praktijk blijkt het droogzetten niet altijd even makkelijk door de wijze waarop gemalen in het verleden zijn gebouwd of door bepaalde aanpassingen in de tijd. Daarnaast loopt de prijs voor de inspecties door het aantal gemalen snel op en is het qua organisatie soms lastig om gemalen voor bijvoorbeeld 1 a 2 weken droog te zetten. Wij vragen ons als Rijnland af hoe andere waterschappen omgaan met de beoordeling van het civiel/bouwkundige deel van de poldergemalen. 1) Zetten jullie het gemaal een aantal jaar voor renovatie/vervanging droog om de restlevensduur te kunnen bepalen?, 2) Zijn er andere methoden van inspectie? 3) Nemen jullie een risicobedrag op bij het renoveren van het poldergemaal (inspecteren tijdens de renovatie)? Met vriendelijke groet, Koen Mooij - Assetonderhouder gemalen (WS)

Reacties

Ambassadeur
We hebben een soortgelijke vraag over civiele constructies in zijn algemeenheid. Beluchtingscircuits, voor- en nabezinktanks zijn ook niet altijd makkelijk droog te zetten of alleen met behoorlijke impact op de bedrijfsvoering of tegen hoge kosten als gevolg van bronnering. Onlangs een flinke schade (financieel en prestatie) opgelopen als gevolg van het doorschuiven van een inspectie van een voorbezinktank. Hierdoor zijn we erachter gekomen dat we ook met behulp van geoelektrische metingen een beeld kunnen krijgen. Of dit voldoende is weten we nog niet. Droogzetten geeft mij toch nog een betrr gevoel.
Koen en Toine, hebben jullie al eens overwogen om de civiele inspecties uit te voeren met behulp van sonar? Een goede sonar (en dan bedoel ik niet multibeam, sidescan sonar of fishfinder) geeft beelden van goede kwaliteit van de situatie onder de waterlijn. Op deze beelden kun je over het algemeen goed de conditie bepalen. Een asset hoeft niet drooggezet te worden voor inspectie en de impact op de bedrijfsvoering is zeer beperkt. De firma Kade-inspectie uit Leek beschikt over dergelijke apparatuur. Op hun site staan videos van onderwateropnames. Ze hebben ook een klein drijvend platformpje voor inspectie tussen wal en schip. Deze kan wellicht ook gebruikt worden voor gemalen en tanks?
Waterschap Brabantse Delta heeft ervaring met het inspecteren van civiele onderdelen ZONDER deze droog te zetten. Neem contact op als je er meer over wilt weten.
Scroll naar boven