Hoe komen duurzaamheidsambities terug in de RAMSHEEP

Ambassadeur
De laatste jaren is duurzaamheid een opkomend thema, dat ondertussen wel gevestigd is. Maar het vertalen van de ambitie naar afwegingsfactoren in de RAMSHEEP wordt nog weinig (succesvol) toegepast. Hoe pakt jouw organisatie de duurzaamheidsambities op? Is er een afwegingskader, beschikbaar budget of wordt er alleen bij nieuwbouw aandacht aan besteed?

Reacties

Ambassadeur
Ook in ons nieuwe bestuursakkoord dat zojuist het licht heeft gezien wordt veel plaats ingeruimd voor duurzaamheid. Maar ook hier op een hoog abstractieniveau, met als concrete termen schone energie, warmtetransitie en circulaire inkoop. Zelf proberen we bij het programmeren van beheermaatregelen al een duurzaamheidsaspect in te bouwen, maar daar is bestuurlijk eigenlijk nauwelijks dekking voor. "Duurzaam tijdens de hele levenscyclus", met deze ambitie zijn we nog niet zo ver. We beginnen in beheer dus vrij laag, duurzame onderhoudsprogrammering, proberen zo weinig mogelijk tijdelijke voorzieningen zoals omleidingen etc te realiseren (preventie) en in nieuwe projecten door heel kritisch inbreng te geven adhv LCC berekeningen en onderhoudsstrategieƫn. Dit onderwerp zal zeker in de komende (bestuurs)periode vaak nadrukkelijk worden genoemd, want duurzaamheidswinst zit zeker ook in de beheerfase.
Interessant vraagstuk dat via verscheidene perspectieven te benaderen is. We hebben ons er de laatste tijd in verdiept. We denken dat het waarderen van CO2 een mogelijkheid is. Vragen die dan opkomen zijn bijvoorbeeld: geldt daar dan ook een levenscyclusbenadering voor als in asset management, en hoe ga je CO2 dan beprijzen (b.v. in de risicomatrix). In onze zoektocht was het "lastig" (understatement) om daar eenvoudig een antwoord op te vinden, dus hebben we zelf een poging gewaagd. Zie b.v. deze columns van ons waarmee we hopen de beslissingen rondom duurzaamheid iets te vereenvoudigen en de aarde een iets betere plek te maken: http://www.assetresolutions.nl/nl/column/tco-or-tco2 http://www.assetresolutions.nl/nl/column/de-waarde-van-co2 Bij enkele opdrachtgevers van ons hebben we CO2-uitstoot ook in de risicomatrix opgenomen
Ā© Copyright 2022 iAMPro - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden - Beheer door
Scroll naar boven