PAS en infrastructuur

Ik ben op zoek naar collega''s die bezig zijn met de vraag hoe je met beheer, onderhoud en nieuwbouw omgaat met de PAS. Wij hanteren de stelregel: tot het tegendeel is bewezen gaan wij ervan uit dat werkzaamheden voor beheer en onderhoud (dus excl nieuwbouw) niet vergunningsplichtig is. Doen anderen dat ook zo?

Reacties

Hallo Toos, Ik werk nu bij een aanlegproject van RWS, maar naast ons zit het onderhoudscontract Oost Nederland. Daar gaat alles gewoon door. Onderhoud heeft immers geen aantoonbaar grotere stikstof uitstoot gekregen dan het onderhoud van de voorgaande jaren. In tegendeel, het gebruikte materieel gaat steeds minder uitstoten. De verkeersintensiteit neemt (praktisch) ook niet toe door onderhoud. Ergo: Er is geen wijziging in uitstoot, geen extra druk op omliggende natura 2000 gebieden en daarmee geen vergunning. Onderhoud gaat dus gewoon door totdat het tegendeel bewezen is. Succes
Hallo Toos, Ik ben hier binnen provincie Zuid-Holland mee bezig. De redenering van Arjan gaat niet helemaal op, want datzelfde zou voor woningbouw kunnen gelden en dat ligt ook stil. Wel is er een bleidsuitzondering voor beheer en onderhoud in de maak, maar die is nog in voorbereiding. Anticiperend daarop zou beheer en onderhoud gewoon door kunnen gaan. Let wel: zodra er echter functionele verbeteringen worden meegenomen moet er wel een berekening gemaakt worden met de Aerius calculator. Ben wel benieuwd of er inmiddels meer bekend is.
Scroll naar boven