Welke gegevens zijn nodig voor een assetmanagement-systeem (en vooral welke

Ambassadeur
Bij het implementeren van een assetmanagementsysteem als bij het implementeren van een nieuw informatiesysteem komt onvermijdelijk de vraag: hoe sluiten we dit goed op elkaar aan. Mijn indruk is dat we de neiging hebben teveel basis-kenmerken te willen opslaan en te weinig monitoring-gegevens. Wie heeft soortgelijke, of juist andere ervaringen op dit gebied? En hoe is dit aangepakt?

Reacties

Ambassadeur
Beste Theus, Welke gegevens je op opslaan is sterk afhankelijk van de focus die je wil leggen bij de sturing. Hierbij is het wel van belang dat je een minimale set juiste basisgegevens nodig hebt. Welke dat zijn is afhankelijk van de aard en omvang van de asset. Je moet beginnen bij de gegevens die te maken hebben met primaire functionaliteit, grootste risicodragers en grootste kostendragers. En dit alles in relatie met je bedrijfswaarden. Ons assetinformatiesysteem heeft zijn oorsprong in de onderhoudskant. Daarom zitten wij op een vrij gedetailleerde set van basiskenmerken. En misschien zijn dat te veel basisgegevens voor dit moment. In ons systeem monitoren wij ook de prestaties. En dan pas kun je komen tot het sluiten van de PDCA. Ik denk dat niemand een eenduidig antwoord kan geven op welke gegevens. Ik daag de lezers bij deze dan ook uit. Ik hoor graag een beter antwoord.
Ambassadeur
Beste Theus, zoals Toine reeds benadrukt is het van achter de pc niet mogelijk om exact aan te geven welke gegevens jullie organisatie moet gaan verzamelen. Ik wil alleen het volgende aan het antwoord toevoegen. Informatiesystemen worden ingericht met het antwoord van gisteren, zonder kennis van de mogelijkheden van morgen. Ik bedoel dat een beetje meer gegevens verzamelen niet erg is. Je kunt er ook voor kiezen om gegevensvelden in eerste instantie niet te gebruiken, maar later in te gaan vullen als de ontwikkelingen verder zijn. Durf in je antwoord naar de bouwers van een nieuw systeem mogelijkheden voor de toekomst open te laten. Bedrijfswaarden en technologie kunnen immers in de loop der tijd veranderen, waardoor de informatiewens wijzigt.
Beste Theus. Het is een goed idee om met een aantal betrokkenen de discussie aan te gaan over de gegevensbehoefte. Het beste kan je dit thematisch doen (je zou een aantal sessies kunnen organiseren rondom thema''s als groen, verharding, riolering, etc...). De iAmPro roos kan bij de invulling van dit soort sessies helpen. Denk na welke activiteiten je rondom de beheerobjecten bij het onderhevige thema onderneemt in de verschillende processtappen. Ga vervolgens na wat de informatiebehoefte is om deze activiteiten uit te kunnen voeren. Op deze manier zorg je ervoor dat alle processtappen, dus ook ''Monitoren en Analyseren'' en ''Evalueren en Bijsturen'' aan bod komen. CROW werkt aan het ‘Informatiemodel Beheer Openbare Ruimte’ (IMBOR). Dit is een standaardset van beheerattributen en waardenlijsten die je als uitgangspunt zou kunnen gebruiken bij het inrichten van een beheermanagementsysteem. Als je zoekt op IMBOR vind je op de CROW pagina de laatste versie van het model, waarin onder andere Groen en Verhardingen al zijn gepubliceerd. Verder is het heel handig om de gegevensbehoefte expliciet vast te leggen, buiten je beheer- en informatiemanagementsystemen om. In Gelderland gebruiken we daarvoor een zogenaamde ''Object Type Library'', maar ook een Excelsheet kan volstaan.
Ambassadeur
Dank voor jullie antwoorden. Het blijft maatwerk per organisatie, lees ik er uit. De tip van Niels om het proces als uitgangspunt te nemen Me IMBOR als leidraad spreekt me aan. Mijn ervaring eerder met sessie per vakgebied is dat je daarbij als informatieanalist steeds scherp moet blijven op ''waarom deze info'' en ''wat ga je er dan echt mee doen''. Anders wordt een overzicht van de gegevensbehoefte snel een sinterklaas-lijstje :). En verzamelen is één, maar bijhouden is de echte uitdaging.
Scroll naar boven