Welke producten over het onderwerp assetmanagement kunnen we in de toekomst verwachten?

Welke producten over het onderwerp assetmanagement kunnen we in de toekomst verwachten?

Reacties

Op dit moment is het Team Openbare Ruimte met een aantal projecten bezig. Deze kun je ook vinden op deze website bij het tabblad projecten. Daar zullen we regelmatig updates plaatsen over de projecten en nieuwe projecten zullen worden toegevoegd. - We zijn bezig met het project ''organisatiewaarden''. Het resultaat hiervan zal een product zijn wat het makkelijker gaat maken voor de provincies en gemeenten om organisatiewaarden/kernwaarden, die op strategisch niveau zitten, naar de projecten op operationeel niveau te vertalen, incl. de tactische stap ertussen. - Tegelijkertijd loopt het project ''volwassenheidsmodel''. Vaak willen provincies en gemeenten beginnen met het implementeren van assetmanagement binnen hun organisatie, ze weten alleen niet waar. Weten waar je staat in het proces is daarmee een eerste stap om vervolgens te kunnen gaan bepalen waar nog aan gewerkt kan worden. Het eindproduct van dit project zal een scan opleveren waarin duidelijk wordt hoever een organisatie is met de zes processtappen en met de onderdelen ‘Mens & Organisatie’ en ‘Data en Informatie’. - Eind september zal worden gestart met het project ''Line of Sight''. Dit is een vervolg op het project ''Organisatiewaarden. In dat project wordt uitgewerkt hoe de organisatiewaarden/kernwaarden concreet en meetbaar gemaakt kunnen worden in de vervolgfasen van het assetmanagementproces. Dus op het tactische en operationele niveau. Mocht je interesse hebben om je bijdrage te leveren aan een project. Je kunt je nog aanmelden voor de werkgroep van het project ‘Line of Sight’, dit kan bij Lotte Smit (lotte.smit@crow.nl). - Op het gebied van het invullen van de ‘hoe’ vraag rondom assetmanagement heeft NEN een normcommissie samengesteld. De normcommissie NEN 8026 wil invulling geven aan de tactische en operationele invulling van assetmanagement voor de gebouwde omgeving. Samen met de provincies wil CROW een bijdrage leveren aan het goed invullen van de ‘hoe’ vraag.
Wil je als professional, werkend bij een (decentrale) overheid, meedraaien in een werkgroep om kennis te maken voor Nederland en dus voor je collega''s? Meld je dan aan bij Lotte Smit of bij mij!
Scroll naar boven