Deel je jouw planning met een beheersysteem?

Ambassadeur

Met een Beheermanagementsysteem (BMS) maak je keuzes op basis van je organisatiewaarden. Op welke wijze deel je de gemaakte afweging en hoe borg je prestaties, risico's en kosten. Welk integrale (GIS) systeem leent zich hiervoor het beste?

Reacties

Ambassadeur
Afgelopen jaar hebben we het Haarlemse Meer Jaren Gebieds Programma (MJGP) en het Programma Onderhouds Werken (POW) gedigitaliseerd in een Oracle omgeving. Voor de invoer van de data hebben we een eigen omgeving gebouwd binnen het beheersysteem GBI/GeoVisia. De integrale Gebiedsprogramma's 2017 ontsluiten we vanaf vorig najaar al via het Haarlemse Open Data Portaal (http://opendata.haarlem.nl, vink vervolgens aan dat je de Gebiedsprogramma's wilt zien). Bij de Kadernota dit voorjaar willen we niet alleen de concept programma's 2018 én de meerjarenperectieven 2019-2022 ontsluiten. We willen dit ook doen in een nieuwe omgeving, het Informatie en Participatie Platform (IPP). Het is de bedoeling dat de raadpleeg applicatie Open Data wordt uitgefaseerd en dat het IPP komend jaar steeds meer data gaat overnemen en interactieve functionaliteiten toevoegt. Het IPP wordt nu met de data van de Gebiedsprogramma's intern getest. Volgens planning zou het over 2 weken live moeten zijn. Neem nu alvast een kijkje op Open Data. Ik zal de link naar het IPP posten zodra deze extern te benaderen is.
Ambassadeur
De Haarlemse Gebiedsprogramma's staan online, https://www.haarlem.nl/gebiedsprogramma/ We ontsluiten hiermee interactief, actueel en meer informatie dan met het OpenData Portaal wat we voorheen gebruikten. Toch is het nog maar het topje van wat we aan data hebben. Komend jaar blijven we doorwerken om meer data uit andere (interne en externe) systemen te koppelen. Voor meer info, zie ook https://www.linkedin.com/pulse/haarlemse-gebiedsprogrammas-interactief-ontsloten-djorn-noordman?trk=v-feed
Wij werken veel in iASSET, maar ook in diverse andere beheermanamegementsystemen. We werken voor nagenoeg alle beheerders van Nederland, dus zijn goed bekend met elk systeem. Welk systeem het beste is, is afhankelijk van de wensen van je. Elk systeem heeft zijn eigen sterke en zwakke punten.
Scroll naar boven