Gezocht: goede Assetmanagementplannen voor Waterkeringen, watersysteem of waterketen

Waterschap Vallei en Veluwe wil nu voor zijn waterkeringen, watersysteem en waterketen assets elk een assetmanagementplan opstellen. Goede voorbeelden om van te leren zijn welkom!

Reacties

Waternet heeft voor het watersysteem een plan opgezet, en HHNK heeft voor de primaire keringen een plan. Ik wil zelf met de regionale keringen aan de slag voor Rijnland.
Hiervoor kunt u contact opnemen met DPI. Daarnaast verwijs ik nu naar de publicaties m.b.t. Assetmanagement in Waterstad - Handreiking assetmanagement stedelijk water - Stichting RIONED en STOWA.
Scroll naar boven