Op zoek naar informatie over methodiek Risk Based Maintenance (risicogestuurd beheer en onderhoud) v

Vanwege opleiding Asset management en in het kader opstart bedrijfsonderzoek ben ik oriënterend in dit voor mij nieuwe vakgebied. Mijn onderzoek is toegespitst op het onderwerp "risico-gestuurd beheer en onderhoud" en heeft dan ook de titel: “Kan de methodiek “Risk Based Maintenance” (RBM) oftewel “risico-gestuurd beheer en onderhoud” de bedrijfszekerheid van het bedrijf verhogen?” Als eerste wil ik onderzoeken wat precies RBM inhoudt en welke voordelen dit oplevert. Vervolgens dit projecteren op het bedrijf, wat er dan zou moeten gebeuren om hier aan te kunnen voldoen om zo uiteindelijke aanbevelingen uit te kunnen brengen. Ik zit niet in de infra-sector, maar meer in de industrie waarbij mijn assets uit gebouwen, silo's, installaties, etc. bestaan. Maar dat zal geen consequenties hebben op de methodiek zelf. Ik ben dus op zoek naar allerlei informatie (boeken, websites, studies, etc.) over dit onderwerp om mij goed in te kunnen lezen en welke dan de basis zullen vormen voor mijn onderzoek. Kan iemand mij daar aan helpen? Alle tips zijn van harte welkom. Alvast bedankt voor de te nemen moeite. Groeten Ramon (ramonhubner@gmb.eu)

Reacties

Als je geïnteresseerd bent hoe RBM in de infrastructuur toegepast wordt, dan kan je de 'Leidraad Risicogestuurd beheer en onderhoud (conform de ProBO werkwijze)' opvragen bij het steunpunt ProBO van Rijkswaterstaat, e-mail probo@rws.nl (wordt ook in de fact sheet van Martine van den Boomen genoemd). Het gaat dan wel om kwantitatieve methodes om de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van met name stormvloedkeringen te voorspellen, maar de methodes op zichzelf zijn in principe op elk type machine/installatie toepasbaar waar werktuigbouw, elektrotechniek en industriële automatisering een belangrijke rol vervullen in het functioneren van de assets.
Zoals de naam al zegt is het risico gestuurd onderhoud. Je kan hier voor alle objecten of processen risico gaan omschrijven met de kans dat het voorkomt en wat de gevolgen zijn. Het helpt je naar mijn mening voornamelijk in de keus wanneer je welk onderhoud gaat uitvoeren. Voordeel is dat je met name bij minimale budgetten de gemaakte keuzes voor onderhoud goed kan verantwoorden richting het bestuur. Afhankelijk van het vakgebied zijn er diverse NEN publicaties beschikbaar om risico's in te schatten. Ook zijn er diverse methodes voor het risicogestuurde onderhoud. Zoek met google maar eens op RAMS(SHEEP) FMECA. Wellicht dat je onderstaande link (net als ik) ook erg interessant vindt. http://www.slideshare.net/MartinevandenBoomen/factsheet-risicogestuurd-onderhoud
Scroll naar boven