Heeft iemand een beschreven bedrijfswaarden rondom biodiversiteit?

Ambassadeur

De infrastructuur vormt een belangrijke schakel voor de biodiversiteit in Nederland. Bloemrijke bermen trekken bijvoorbeeld allerlei insecten aan en verschillende flora en fauna zoals zeldzame orchideeën of diersoorten. Zij hebben in de berm of in parken vaak de vrije ruimte om zich te ontwikkelen.

In de bedrijfswaarden komt biodiversiteit vaak niet of ondergeschikt voor. Mijn vraag is dan ook of iemand ervaring heeft met een geformuleerde bedrijfswaarde gericht op het behouden of vergroten van biodiversiteit binnen de openbare ruimte?

Reacties

Ambassadeur
Beste Djorn en Ton, Bedankt voor jullie reactie. Ik kan hier absoluut mee verder. Groet, Marco
Ambassadeur
Hoi Marco, Concreet vertaald naar bedrijfswaarden hebben we het nog niet. Eind 2013 heeft de Haarlemse gemeenteraad het Ecologisch Beleidsplan vastgesteld, zie: (https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/2013420660-Raadsstuk-Ecologische-Beleidsplan1.pdf). Dit plan is voor ons de basis voor beheer en ontwikkelingen in de stad. We zijn nog niet zo ver dat we hebben nagedacht hoe dit binnen Assetmanagement past. In ieder geval zullen we uit dit stuk de Haarlemse bedrijfswaarden moeten destilleren. Groet, Djorn
Beste Marco, Je zou een parallel kunnen trekken met de wijze waarop STOWA voor de uitvoering van de Europese Kader Richtlijn Water maatlatten heeft opgesteld voor diverse oppervlaktewatertypen als indicator voor de mate waarin het Goed Ecologisch Potentieel is bereikt. In het kort komt dit neer op het meten van de fysieke, chemische en morfologische kwaliteiten van een habitat die relevant zijn voor biodiversiteit. Een voorbeeld is mate van migratiemogelijkheden voor macroflora en -fauna. Of daartoe (specifiek voor wegbermen) al concrete getalswaarden bekend zijn, zou je eens bij Alterra of NIOO kunnen navragen. Succes, Ton Beenen (Stichting RIONED)
Scroll naar boven