Hoe maak je de kwaliteit van je openbare ruimte bespreekbaar met je bestuurder, met de BKXi?

Ambassadeur

Binnen Provincie Gelderland wordt op dit moment een strategisch assetmanagementplan opgesteld. Vanuit de kaders zoals omgevingsvisie, coalitieakkoord en wet- en regelgeving wordt aangegeven hoe we willen omgaan met onze provinciale wegen. Als monitoringsinstrument gaan we hierin het door CROW ontwikkelde methodiek BKXi (Bestuurlijke Kwaliteitsindex Infrastructuur) gebruiken. We gaan net als alle andere provincies werken met de assetwaarden veiligheid, bereikbaarheid, leefbaarheid, milieu en imago met bijbehorende indicatoren.
Heeft iemand ervaring en/of een idee hoe je dit het beste bij een bestuurder onder de aandacht kunt brengen en hem/haar kunt verleiden tot het stellen van concrete streefwaarden?

Reacties

Ambassadeur
Ik heb niet direct een antwoord op deze vraag maar ik deel graag in het antwoord. Binnen onze (fusie) gemeente wordt al langer gesproken over identiteit (organisatiewaarden). Deze zijn uiteraard essentieel bij het kunnen sturen op doelen van onze eigendommen. Zelf probeer ik door het organiseren van een monitoringscyclus voor metingen, meldingen en meningen een integraal beeld te geven van de balans tussen gebruik, inrichting en onderhoud. Daarmee ontstaat waarschijnlijk ruimte om de bovenliggende waarden helder in beeld te brengen en te koppelen aan een risicomatrix.
Ambassadeur
Ook in Rotterdam wordt een SAMP en diverse AMPen opgesteld. basis hiervoor vormen het collegewerkprogramma waarin diverse prestatie-eisen zijn opgenomen zoals ’98% van de openbare verlichting moet branden’, de wegen moeten voldoen aan 85% CROW norm’ en op de vijf hoofdwegen moet de gemiddelde snelheid > 25 Km/h bedragen. Verder zijn er diverse beleidsstukken, nota’s en andere vastgestelde visdocumenten waarin streefwaarden zijn opgenomen of kunnen worden afgeleid. De directeur Openbare Werken, in de rol van gedelegeerd assetowner, bespreekt het SAMP en de AMPen met het bestuur.
Scroll naar boven