Hoe zorgen we er voor dat budgetten voor beheer en onderhoud optimaal worden verdeeld over het behee

Hoe moet en kan de organisatie hier op inspelen?

Reacties

Ambassadeur
Dit doen we in Haarlem door ontschotte budgetten en integraal te prioriteren. In de nota 'Visie & Strategie' hebben we de richting bepaald en op hoofdlijnen de (beheer)opgaven van de verschillende domeinen op elkaar afgestemd. Dit geeft voor een periode van 10 jaar een prognose van de verdeling van de budgetten; over de verschillende fysieke domeinen, verdeeld naar verschillende onderhoudstypen (dagelijks-, groot- en vervangingsonderhoud). Op basis van kwaliteitsdata en prioritering/programmering in het meerjaren onderhoudsprogramma, wordt jaarlijks bij de Kadernota een voorstel aan de raad gedaan voor het komende jaar (+1) en een meerjarenperspectief (+2 tot +5). Uiteindelijk wordt bij de Begroting de verdeling voor het jaar +1 vastgesteld en gemandateerd. Het ontschotten draagt bij om met de beperkte middelen voor onderhoud, flexibel te zijn en samen het goede voor de stad te doen.
Ambassadeur
Dit doen we in Haarlem door ontschotte budgetten en integraal te prioriteren. In de nota 'Visie & Strategie' hebben we de richting bepaald en op hoofdlijnen de (beheer)opgaven van de verschillende domeinen op elkaar afgestemd. Dit geeft voor een periode van 10 jaar een prognose van de verdeling van de budgetten; over de verschillende assets, verdeeld naar verschillende onderhoudstypen (dagelijks-, groot- en vervangingsonderhoud). Op basis van kwaliteitsdata en prioritering/programmering in het meerjaren onderhoudsprogramma, wordt jaarlijks bij de Kadernota een voorstel aan de raad gedaan voor het komende jaar (+1) en een meerjarenperspectief (+2 tot +5). Uiteindelijk wordt bij de Begroting de verdeling voor het jaar +1 vastgesteld en gemandateerd. Het ontschotten draagt bij om met de beperkte middelen voor onderhoud, flexibel te zijn en samen het goede voor de stad te doen.
Ambassadeur
integraal programmeren is hier ons toverwoord, alle onderhoudsplannen worden op elkaar afgestemd, en er is dmv onschotte budgetten de mogelijkheid om maatwerk te geven. Basis blijft echter de traditionele verdeling, en daar wordt op termijn wel aan getoetst
Hallo Eddy, Dat kun je doen door alle maatregelen voor de assets in openbare ruimte te prioriteren. Voor elke maatregel kun je namelijk het rendement berekenen, d.w.z. de risico-reductie (lees: het monetair equivalent daarvan) delen door de kosten die met de maatregel gemoeid zijn. Op basis van deze lijst met geprioriteerde maatregelen kan een keuze gemaakt worden. Welke maatregelen vallen nog binnen het vastgestelde budget. Of anders: wat is het benodigde budget om (een deel van) de maatregelen uit te voeren? Gezond verstand is hier uiteraard van toepassing. Wettelijk verplichte maatregelen kunnen bijv. nooit buiten je programma vallen en zullen altijd uitgevoerd moeten worden. Dit deel van het budget kan dus niet meegenomen worden in de prioritering.
Scroll naar boven