Wat is er nodig om de kernwaarde ‘duurzaamheid’ binnen Asset Management concreet te maken?

Ambassadeur

Tijdens het Nationaal Congres Beheer Openbare Ruimte (NCBOR) 2017 is ingezoomd op een drietal urgente maatschappelijke opgaven: toegankelijkheid, duurzaamheid en veiligheid.Veel overheden benoemen binnen Asset Management het aspect ‘duurzaamheid’ als een belangrijke kernwaarde. Het blijkt in de praktijk lastig om dit concreet te maken.Asset Management kan een waardevolle rol spelen in de circulaire economie om deze kernwaarde ‘duurzaamheid’ concreet te maken.Onder andere Life Cycle Asset Management stimuleert de overgang van een lineaire naar een circulaire economie.Wie heeft hier al stappen in gemaakt en wil goede voorbeelden met een vertaling naar de praktijk van beheer en onderhoud hier delen?


Reacties

Ambassadeur
Ik ben een aantal jaren bezig geweest om duurzaamheid een plaats te geven binnen de innovatieve inkoopprocessen. Dit heb ik gedaan met collega’s van o.a. Defensie, Rijkswaterstaat, UvW, IPO, VNG. Dit heeft geresulteerd in een aanpak die je zowel voor projecten, als ook voor organisaties kunt toepassen. Meer info is te vinden op https://www.pianoo.nl/markten/gww/duurzaam-gww/toegelicht-aanpak-duurzaam-gww. Dit proces kan je helpen om duurzaamheid te concretiseren.
Ambassadeur
Duurzaamheid is eigenlijk de paraplu voor People, Planet, Profit. Laten nou net de bedrijfswaarden veiligheid (people), bereikbaarheid/doorstroming (profit), leefbaarheid (people) en milieu (planet) daar precies bij passen. Als je dus de ambities / doelen van de eigen organisatie weet te vertalen naar de duurzaamheidsthema''s van het ambitieweb uit de aanpak duurzaam GWW (ook 12 duurzaamheidsthema''s mbt People, Planet, Profit), dan ben je al een eind op weg in de vertaalslag naar de eigen bedrijfswaarden. De bedrijfswaarden zijn in feite de prestaties. Die kun je verbinden aan risico''s (uit de bedrijfswaardenmatrix) en levensduurkosten..Daar hebben we een systematiek voor ontwikkeld (provincie Overijssel) om Prestaties-Risico''s tegen elkaar af te wegen. We zijn daar mee bezig om ons dat eigen te maken. Ik wil het graag een keer komen uitleggen of bij ons in het provinciehuis in Zwolle.
Scroll naar boven