Gaat 3D printen de toekomst van Assetmanagement veranderen?

We weten allemaal dat veel kapitaalgoederen (de 'assets') in ons prachtige Nederland al redelijk op leeftijd beginnen te raken. Daarnaast worden grondstoffen steeds duurder en nemen beschikbare financiële middelen steeds verder af. Bovendien worden beheeractiviteiten steeds meer gecompliceerd.

Persoonlijk ben ik al een paar jaar gefascineerd door 3D printen; ik vind het leuk om samen met mijn zoon van 12, bouwpakketjes van vliegtuigen te maken en denk dan wat een 3D printer voor toegevoegde waarde zou kunnen zijn. Maar als je groter denkt - en dat doen inmiddels al veel organisaties in onder andere de bouw- en infrasector - kun je je ook wel voorstellen dat er grote, soms zelfs erg grote dingen geprint kunnen worden. Denk bijvoorbeeld aan 3D printen in beton, staal en aluminium.

Door mijn fascinatie voor 3D printen en 'groot denken' kwam ik vorig jaar op het spoor van MX3D; zij hebben bedacht dat ze een brug in Amsterdam gaan 3D printen. Van staal. Omdat het kan.

 

Als een soort 'proof of concept', hebben zij een fiets geprint van staal waarop ik zelfs een proefritje mocht maken!

Een ander bijzonder boeiend idee vond ik 's werelds eerste 3D geprinte (fiets)brug van BAM Infra. De Provincie Groningen gaat nog een stapje verder: zij hebben afgelopen maand een succesvolle test gedaan met 's werelds eerste 3D geprinte brug voor autoverkeer.

In mijn nieuwe rol als Community Manager voor iAMPro, wil ik graag van jullie leren. En ik vraag mij nu af, welke invloed al die moderne nieuwlichterij heeft op Assetmanagement Professionals. Zullen de kosten (op termijn) lager zijn? Zal het onderhoud en beheer gemakkelijker worden? Wat zijn de risico's en welke invloed heeft dit soort innovaties op het uiteindelijke werk dat je als Assetmanagement Professional doet?

Natuurlijk zijn er nieuwe kansen. Maar er zijn ook vast risico's die wellicht groter zijn dan de conventionele methoden waar nu mee wordt gewerkt …

Hoe zie jij dat? Gaat 3D printen van onder andere bruggen, de toekomst van Assetmanagement veranderen? En hoe dan?

Reacties

antwoord op vraag Said Bouzidi
Interessant! Ik zag 3D printen nu vooral als manier om simpel onderdelen te kunnen vervangen zonder de noodzaak veel op voorraad te hoeven hebben. Waarmee het voor je onderhoud dus veel voordelen kan hebben. Ik ben eigenlijk net zo benieuwd en zou graag van anderen willen horen of ze al ervaringen hebben.
Ambassadeur
3D printen zal geen wezenlijke invloed hebben op de principes van assetmanagement. Feitelijk is het alleen een andere wijze van het vervaardigen van assets. Wel is het één van de innovaties waar de assetmanager mee te maken krijgt en waar hij op in zal moeten spelen. Zo zijn er veel meer zaken die in de toekomst steeds belangrijker zullen worden en waar de assetmanager rekening mee zal moeten houden. Een heel belangrijk aspect is natuurlijk ook duurzaamheid en het hergebruik van materiaal. Persoonlijk ben ik dan ook zeer benieuwd naar de mogelijkheden van 3D printen met gerecycled materiaal. Daar heb ik nog niets over gehoord. Wellicht niet zo vreemd, want 3D printen is nog een zeer nieuwe techniek die nog volop in ontwikkeling is en het zal ongetwijfeld nog het nodige onderzoek vergen om dat (volledig) met gebruik van gerecycled materiaal te doen. Maar ik twijfel er niet aan dat dat in de toekomst ook mogelijk zal worden. Als het zo ver is, zal dat pas echt van invloed zijn. Ik kijk dan ook uit naar de eerste berichten daarover.
Ambassadeur
Zeker voor de risicovolle onderdelen uit je netwerk kan het een goede oplossing zijn, zonder inderdaad daar voorraden voor te hebben. 3D printen gaat uiteraard onze wereld veranderen, maar zo zijn er meer veranderingen in de wereld gaande, die de assetmanager met elkaar kan verbinden. 3D geprinte kunstwerken, modulair van opzet (lego systeem) kan ook ciurculair weer helpen. En op welke manier kunnen ook thema's als klimaatadaptatie, enerigietransitie, hergerbuik hier ook nog in meegenomen worden? Dé uitdaging van de assetmanager is hoofd bieden aan alle ontwikkelingen die gaande zijn en daar flexibel op in te spelen. Dat betekent dat de werkwijze uit het verleden geen garantie zijn dat dat ook de beste keuze is in de toekomst. Bewust omgaan met onze veranderende wereld en dan de beste keuze, onderbouwd, te maken in de balans tussen prestaties, risico en kosten helpt hem hierbij. Of de 3D geprinte kunstwerken dat zijn, kan de assetmanager vaststellen door de balans in prestatie, risico's en kosten uit te werken.
Scroll naar boven