Line of sight

Vaak worden organisatie- of bedrijfswaarden benoemd binnen een organisatie en worden ze vervolgens op een strategisch niveau vastgesteld. Maar hoe worden deze waarden vertaald verder in de organisatie en hoe worden deze meetbaar gemaakt?

De term ‘Line of Sight’ houdt in dat iedereen die een bijdrage levert aan de zorg voor de assets, moet zien (en begrijpen) waarom bepaalde activiteiten van hem of haar worden verlangd. De ‘Line of Sight’ stimuleert creativiteit en innovatie. Als medewerkers weten met welk doel ze iets doen, worden ze uitgedaagd op zoek te gaan naar slimmere manieren om dat doel te bereiken. Dit is uiteraard een positief effect. Line of Sight zorgt tevens voor samenwerking bij de uitvoering van de gezamenlijke opgave.

Om met assetmanagement te kunnen werken is het van belang om de verbinding te maken tussen strategische assetmanagementdoelen en de operationele activiteiten. De ‘Line of Sight’ moet uiteindelijk twee kanten op werken, van strategisch via tactisch naar operationeel en weer terug. We willen provincies en gemeenten helpen met deze gelaagdheid, van coalitieakkoord naar beheerplannen, in hun organisatie en willen hen laten zien hoe iedere laag bijdraagt aan het behalen van de organisatiewaarden.

Doel van het project is om de organisatiewaarden en KPi’s die worden beschreven binnen het project ‘Organisatiewaarden’ concreet en meetbaar te maken in alle vervolgfasen van het assetmanagementproces.

Het eindproduct zal houvast gaan geven aan provincies en gemeenten over hoe zij hun organisatiewaarden door kunnen vertalen van strategisch naar tactisch en naar operationeel en hoe ze dit meetbaar kunnen maken en vast kunnen leggen.
Scroll naar boven