ISO 55000 - assetmanagementsysteem

Het is in het belang van de stakeholders en de organisatie dat assets blijvend goed functioneren. Assetmanagement is het geheel van gecoördineerde activiteiten om dat doel te bereiken. De werkwijze wordt vastgelegd in een assetmanagementsysteem. De ISO 55000 is daar het bekendste voorbeeld van.

De onderstaande figuur laat zien wat een assetmanagementsysteem is in relatie tot assetmanagement en tot het management van de organisatie (bron: ISO 55000).

iso_55000.png

Een volledig assetmanagementsysteem

De ISO 55000 bevat alle elementen die nodig zijn om een assetmanagementsysteem goed te laten functioneren. Wie deze norm volgt, weet zeker dat 'alle onderwerpen zijn afgedekt'. Hieronder staat hoe de elementen uit de ISO 55001 zijn opgebouwd. Tussen haakjes is aangegeven in welke processtap(pen) van iAMPro het desbetreffende element aan de orde komt.

  1. Context van de organisatie (processtap iAMPro: Beleid en Strategie);
  2. Leiderschap (verantwoordelijkheid van directie en leidinggevenden);
  3. Planning (processtappen iAMPro: Beheren en Programmeren, Plannen en Voorbereiden);
  4. Ondersteuning (processtappen iAMPro: Beheren en Programmeren, Plannen en Voorbereiden);
  5. Uitvoering (processtap iAMPro: Bouwen en Onderhouden);
  6. Evaluatie van de prestaties (processtappen iAMPro: Monitoren en Analyseren, Evalueren en Verbeteren);
  7. Verbetering (processtap iAMPro: Evalueren en Verbeteren).

Het managementsysteem voor assetmanagement is weergegeven in de hierna volgende figuur. De linkerkolom (in blauw) heeft betrekking op het management van de fysieke assetsystemen en assets. Hier worden doelen opgesteld, die worden vastgelegd in het strategisch assetmanagementplan (SAMP). Vervolgens worden deze doelen uitgewerkt naar tactische en operationele assetmanagementplannen met tijd en middelen.

De rechterkolom (in blauw) betreft de ondersteuning die nodig is om de werkwijze assetmanagement te borgen. Hieronder vallen onder meer de inrichting van het managementsysteem voor assetmanagenent, de beschrijving van de processen en rollen, opleidingsplannen en de ontwikkeling van de benodigde ICT-infrastructuur.

In de grijze blokken staan de bijbehorende paragrafen uit de ISO 55001.

iso_55001_fig_b1.png

(bron: ISO 55001 figuur B.1)

Certificeren

Organisaties in de publieke sector zijn niet wettelijk verplicht om te werken met assetmanagement. Ze zijn evenmin verplicht om conform ISO 55001 gecertificeerd te zijn. Maar omdat veel organisaties, vanwege de doelmatigheid en transparantie, willen werken met een assetmanagementsysteem, kiest een aantal van hen ervoor om zich te laten certificeren. Certificeren kan interessant zijn voor partijen die grotere activiteiten op de markt zetten en voor opdrachtnemers op het gebied van assetmanagement. Klanten, eigenaren, werkgevers en andere belanghebbenden kunnen er dan zeker van zijn dat het beheer in goede handen is. Maar het is ook mogelijk om successen te boeken door slechts delen van het assetmanagementsysteem toe te passen binnen de eigen organisatie. Elke organisatie maakt haar eigen keuze of ze wel of niet wil certificeren. Daarbij wordt gekeken naar de balans tussen het beoogde doel (baten) en de vereiste inspanning (kosten).

Net als de ISO 9001 beschrijft de ISO 55000 de functies op hoofdlijnen. Elke organisatie bepaalt haar eigen invulling, van minimaal tot uitgebreid.

© Copyright 2022 iAMPro - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden - Beheer door
Scroll naar boven