Welke normkosten worden door overheden gebruikt?

Zijn dit de normkosten uit de software van het CROW of zijn er normkosten bepaald en hoe zijn deze dan berekend. Is een vergelijkend onderzoek tussen provincies en gemeente zinvol?

Reacties

Ambassadeur
Beste Yvonne, In Haarlem werken we al vanaf begin jaren 2000 met eigen normkosten. Deze zijn in het verleden opgezet door een adviesbureau en door de jaren heen steeds meer op de Haarlemse situatie afgestemd. Om vervuiling van de data te voorkomen, houden we eens in de zoveel jaren de onderbouwingen tegen het licht. Dit doen we op dit moment weer, omdat we in 2017 een herijking van de nota 'Visie & Strategie Beheer Openbare Ruimte' moeten opleveren. De keer daarvoor was in 2012 (zie nota https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2013/28-februari/20:00/Vaststellen-Visie-en-Strategie-beheer-en-onderhoud-2013-2022). Het zou m.i. goed zijn wanneer de data uitwisselbaar wordt, bijvoorkeur in een landelijke standaard (gebaseerd op bv imbor?). Of provincies en gemeenten veel met elkaar zullen uitwisselen, vraag ik mij net als Nanne af. Maar een vergelijk tussen provincies of gemeenten onderling is zeker interessant. Natuurlijk wil ik je graag toelichten hoe wij tot de normkosten van het beheer van de openbare ruimte (/stedelijk beheer) zijn gekomen. Groet, Djorn tel 023 5113405
Ik ben niet werkzaam bij een overheid, echter in het verleden heb ik wel voor een overheid gewerkt en heb ik advies gegeven bij diverse overheden. Mijn ervaring leert dat de overheden veelal varen op de normkosten die in hun beheersysteem zijn gezet. De normkosten die daaruit volgen passen ze dan toe. In de beheersystemen zitten vaak verschillen in de bepaling van de kosten. Niet alle uitgangspunten zijn gelijk en worden vaak ook per gemeente op wens (interne kennis en ervaring van de organisatie) iets aangepast. Een vergelijkend onderzoek tussen gemeente en provincie in mijn inziens niet echt zinvol mede omdat het gebruik van bv een provinciale weg vaak heel anders is dan die van een (gemiddelde) gemeentelijke weg. Een vergelijkend onderzoek tussen provincies en een vergelijkend onderzoek tussen gemeentes zou wel interessant en waardevol kunnen zijn mits overal dezelfde systematiek en uitgangspunten wordt gehanteerd (bijvoorbeeld crow publicatie 145).
Beste Yvonne, Er zit verschil in normkosten om ramingen te kunnen maken op projectniveau en om kosten te kunnen calculeren voor directieramingen of zoals bij veel gemeentes nog voor de eigen uitvoerenden. Het verschil zit in de gedetailleerdheid. Wij hanteren voor het groen bij de gemeente Dordrecht deze twee methoden waarbij voor ramingen het vrij grof wordt gedaan. Dan heb je één tarief voor het planten van een boom bijvoorbeeld. Bij directieramingen gaat dat op bestekspost niveau. Voor groen was er ooit het Groene boek. Hierin stond/staat exact beschreven hoe lang een bepaalde activiteit duurt. Door het actuele uurloon er bij te nemen zijn de kosten te berekenen per stuk of per m2. Deze gegevens zitten tot nu toe nog vaak in beheersystemen bij gemeentes. Deze methode hebben wij jaren geleden al los gelaten omdat ze niet helemaal met de praktijk blijkt te kloppen. Onze kosten worden nu berekend aan de hand van de inschrijvingen op bestekken die in voorgaande jaren zijn gedaan. Deze methode blijkt goed te voldoen. Er dient wel rekening gehouden te worden met de fluctuatie van de markt. Als de prijzen stijgen zou je anders budget te kort kunnen komen. Verder zijn wij zijn nooit zo bereid geweest om onze kostprijzen te delen. Als die openbaar worden dan wordt het aanbesteden van werk ook een wassen neus. Met vriendelijke groet, Oege Oevering
Hallo Yvonne, Bij CROW hebben we inderdaad publicatie 145 waarin globaal de beheerkosten berekend kunnen worden voor een bepaald areaal. Omdat het resultaat erg afhankelijk is van allerlei aannames over de samenstelling van je areaal, eenheidsprijzen en invloedsfactoren, voelt dit vaak als een black box. Daarom zitten we bij CROW nu meer op de lijn om op een gedetailleerder niveau inzicht te krijgen in de kosten. Zo hebben wij in de module Beeldkwaliteit ook kostenkengetallen gepubliceerd die zijn gemaakt uit een aantal inschrijfstaten op beeldbestekken voor beheer op kwaliteitsniveaus A,B en C. Voor de actualisatie daarvan zijn we nu aan het onderzoeken of wij structureel RAW-inschrijfstaten kunnen gaan verzamelen, zodat je voor alle RAW-resultaatsbeschrijvingen (en per deficode) historische gemiddelde eenheidsprijzen kunt maken. En wellicht kunnen we deze prijzen dan gaan optellen tot een prijs voor alle IMBOR-objecten, zoals Djorn al noemt...
Scroll naar boven