BIM Samenwerkingen

BIM Loket

Het BIM Loket begon in 2015 als samenwerkingsverband rond informatisering in de bouw, en groeide uit tot ‘clubhuis’ van, voor en door de sector. Inmiddels reikt de ambitie verder. BIM Loket is een netwerkaanjager van digitale, integrale samenwerking en vernieuwing. De ambitie is een sector, waarin het werken met BIM en open standaarden de norm is.

Het BIM Loket jaagt de cultuurverandering aan, die noodzakelijk is voor een brede adoptie van de  mogelijkheden van digitalisering door de bouw. CROW werkt daarin strategisch samen met het BIM Loket en de directeur van CROW neemt zitting in het bestuur van BIM Loket.

Het BIM Loket stimuleert het toepassen van BIM in de Nederlandse bouw en infra, door het gebruik van open BIM-standaarden te bevorderen. Het BIM Loket beheert deze standaarden deels zelf, in nauwe samenwerking met kennisorganisaties. Namens het BIM Loket beheert CROW de standaarden VISI en COINS.
 

NEN

Richtlijnen voor het beheer van fysieke infrastructuur worden steeds meer gestandaardiseerd en geïnternationaliseerd. ISO 55000 en ISO-normeringen in het algemeen zijn daar een goed voorbeeld van. Richtlijnen, toezicht, advies en kennis omtrent infrabeheer kunnen het beste gebundeld worden. Dit is dan ook de reden dat CROW en NEN met elkaar samenwerken.

CROW en NEN ontwikkelen samen cursussen en bieden kennis aan via een speciaal kennisportaal, iAMPro (Infrastructuur AssetManagement Prtofessional). NEN neemt daarin een meer theoretische rol op zich, namelijk door normen en richtlijnen op te stellen. CROW neemt de vertaling naar de praktijk op zich. 
 

Stichting RIONED

CROW heeft het InformatieModel Beheer Openbare Ruimte (IMBOR), Stichting RIONED, de koepelorganisatie in Nederland voor de goede zorg voor afvalwater, hemelwater en grondwater in steden en dorpen, heeft het GegevensWoordenboek Stedelijk Water (GWSW).

Het IMBOR definieert alle typen beheerobjecten in de openbare ruimte (zoals een boom, brug en verhardingsobject) én hun vaste kenmerken die relevant zijn voor het beheer (zoals aanlegjaar, materiaal en doorrijhoogte). Het GWSW doet dat ook, specifiek voor alle beheerobjecten in het stedelijk water(beheer), maar het GWSW doet meer. Beide standaarden maken het mogelijk om beheergegevens (datasets) beter en eenduidig uit te wisselen. CROW en RIONED werken intensief samen om beide standaarden te integreren zodat de gebruiker hier optimaal van kan profiteren.

Wil je meer weten hoe de standaarden technisch in elkaar zitten, over de verschillen en overeenkomsten, hoe de twee standaarden elkaar aanvullen en wat je eraan hebt?

Lees dan het artikel De relatie tussen IMBOR en GWSW.  
Scroll naar boven