Hulp bij implementatie

We helpen individuele organisaties bij het opstellen van een gedragen en laagdrempelig plan van aanpak voor een goede implementatie van BIM binnen de organisatie. 
 

Voorlichting en promotie

Gedurende het jaar organiseren wij diverse bijeenkomsten waarin wij deelnemers inspireren en informeren, zoals inhoudelijke webinars, presentaties InCompany en de jaarlijkse BIM Pro Kennisdag. 
 

Ontwikkeling leermiddelen

Met de BIM-leermiddelen doe je je op een laagdrempelige manier basiskennis op van BIM. Met deze kennis ben je in staat BIM efficiënt toe te passen binnen je organisatie.

De leermiddelen bestaan uit:
  • Opleiding BIM Professional
  • Training BIM Coach
  • Netwerk BIM Coach


BIM Gemeenten

Met het project BIM Gemeenten is ons doel om BIM-ontwikkelingen zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de behoefte van gemeenten en marktpartijen. Informatie over objecten en areaal moet actueel, betrouwbaar en compleet (ABC) zijn. Door samen te werken moeten nieuwe tools en werkwijzen ontstaan en in gebruik genomen worden. Het project BIM Gemeenten is een vervolg op het VNG-pilotstarter project ‘Samenwerken met BIM’. Om deze samenwerking te bevorderen zetten we regionale kennisclusters op. Deze clusters bestaan uit gemeentes en lokale MKB-bedrijven. Deze partijen stellen gezamenlijke leerdoelen op en organiseren diverse activiteiten.

Daarnaast is een groot onderdeel van dit programma het verzamelen van praktijkvoorbeelden rondom de toepassing van BIM, zowel vanuit, inhoud, proces, als mens en organisatie). Dit doen we in de vorm van BIM-bites. BIM-bites is een co-creatie van CROW en Building Changes.

In het traject BIM Gemeenten is regelmatig contact met VNG, BIM-loket, gemeente Rotterdam en Amsterdam. Samen monitoren we de verschillende BIM-initiatieven in de GWW sector en zorgen ervoor dat deze zo goed mogelijk op elkaar aansluiten én dat ze elkaar versterken. 
 

BIM routekaart

De Routekaart Gemeenten en BIM schetst een overzicht van de stappen die een gemeente kan zetten bij de digitalisering van bouwwerkinformatie (BIM) bij de gemeentelijke taken. Per gemeente of gemeentelijk samenwerkingsverband is een eigen invulling mogelijk. Immers de prioriteiten, de ambitieniveaus en de organisatorische setting bij de diverse rollen kunnen zeer verschillend zijn.

Meer informatie vind je op de website van BIM Loket. 


BIM bij provincies

Het programma BIM Implementatie is van en voor de gezamenlijke provincies en grote gemeenten. Centraal staat het professioneel inzamelen, hergebruiken en delen van areaalgegevens met als uiteindelijke doel een zo efficiënt mogelijk beheer van objecten in de openbare ruimte en infrastructuur.

Grote gemeenten sluiten aan

Met het project richten we ons op de huidige behoeften bij de provincies. Intussen hebben ook de gemeenten Rotterdam en Amsterdam zich bij de ontwikkelingen aangesloten.

Met dit programma komt de ambitie van DigiGo dichterbij om data eenduidig te kunnen delen, hergebruiken en verrijken. 

Organisaties betrokken bij BIM bij provincies

  • Vakberaad beheer en bouw
  • De twaalf provincies
  • Amsterdam en Rotterdam
  • CROW
  • IMBOR werkgroepen van CROW
  • Ministerie Binnenlandse Zaken
  • FCK-CT Raad
 

BIM Coaches

Hoe ga je te werk als je een BIM-implementatietraject wil opstarten binnen je organisatie? Daarvoor hebben we het programma BIM Coach ontwikkelt. De BIM Coach is een enthousiaste medewerker die affiniteit heeft met BIM ontwikkelingen. Zijn/haar enthousiasme en overtuiging werkt aanstekelijk richting andere collega’s. Met deze enthousiastelingen werken wij graag samen en delen wij kennis en instrumenten. Via het netwerk - waarmee zij zich kunnen laten steunen in hun missiewerk – kunnen de BIM Coaches binnen de organisatie de olievlek uitbreiden.

Lees hier meer over de opleiding
Scroll naar boven