BGT en IMBOR

Ambassadeur
Hoe ver is jou organisatie met het koppelen van BGT en IMBOR gegevens? Hoe actueel, betrouwbaar en compleet zijn je areaalgegevens nu en welke ambitie heb je?

Reacties

Als Provincie Gelderland zijn we in 2011 gestart met een groot project dat tot doel had de kwaliteit van onze geometrische en areaalgegevens te verbeteren. Op het gebied van geometrie zijn we daar heel ver mee gekomen; ik schat dat deze voor zo''n 95% compleet en betrouwbaar zijn. Actualiteit wordt geborgd door nauwe samenwerking tussen de projectafdeling en de medewerkers die verantwoordelijkheid zijn voor het databeheer van de grootschalige kaart. De kwaliteit van de areaalgegevens is per objecttype opgepakt. Doelstelling hierbij is om net als bij de geometrie 95% actueel, betrouwbaar en compleet te zijn. Voor sommige objecttypen zoals lichtmasten en civiele kunstwerken hebben we die doelstelling al behaald, voor andere objecttypen nog niet. Dit hangt ook samen met de implementatie van ons nieuwe integrale beheermanagementsysteem gisib. Onderdeel van deze implementatie is de invoer van het zogenaamde ''horizontale berichtenverkeer'' dat ervoor moet zorgen dat mutaties aan de kant van geometrie worden doorgestuurd naar het beheermanagementsysteem. Technisch werkt dit al wel; functioneel moet het nog worden ingericht.
No data found
Scroll naar boven