Samen Organiseren, hoe beheren?

Ambassadeur
Als gemeenten Samen Organiseren is één van de vraagstukken: hoe gaan we straks het beheer doen van zaken die samen ontwikkeld zijn. Daar komen vragen langs als: o Welke voorzieningen moeten centraal worden beheerd? o Hoe krijgt het opdrachtgeverschap van gemeenten vorm? o Hoe vindt actualisering van programma’s van eisen plaats? o Hoe wordt de verhouding tussen opdrachtgeverschap en opdrachtnemerschap? o Wat doen we zelf en wat laten we aan de markt? o Op welke wijze worden kosten van in beheer genomen voorzieningen bekostigd? o Welke organisatie(s) richten we in voor het beheer? Een ingewikkeld strategisch vraagstuk. We willen dit jaar een antwoord op de vraag geformuleerd hebben.

Reacties

Ambassadeur
Beste Frank, Binnen iAMPro is er een line of sight (LoS) (zichtlijn) assetmanagement ontwikkeld. De volgende onderwerpen worden hierin o.a. behandeld: - de rol, taak en verantwoordelijk van de assetowner, assetmanager (opdrachtgever) en infraprovider (opdrachtnemer) - welke activiteiten doen we per rol zelf en wat kan worden gedelegeerd? - welke assetportfolio (bereikbaarheid, veiligheid, milieu, leefbaarheid, etc) zijn voor uw gemeente belangrijk en hoe vertalen deze waarden naar de rest van uw organisatie - waar zou de scheidslijn kunnen komen tussen de OG en de ON en hoe ziet zo''n contract er dan uit? - Welke middelen kunnen we inzetten? (SAMP, AMP, risicoanalyse, etc etc) - welke activiteiten worden opgepakt bij welke rol? (Assetowner, assetmanager en infraprovider) Ter afsluiting, het opzetten van een LoS (Line of sight) (zie voorbeeld van provincie Gelderland) kan u als gemeente helpen om uw beheer van de openbare ruimte nog beter te gaan inrichten. Hgr Don Bezemer
Terug naar 'Forum'
Submenu openen

Samen Organiseren, hoe beheren?

No data found
Scroll naar boven