Waar moet ik beginnen met BIM?

Ambassadeur
Steeds vaker zien we BIM opduiken. Vooral in de bouwhoek. Daar wordt hij gebruikt als bouw informatiemodel. Ik denk dat BIM alleen succesvol kan zijn als we de oorspronkelijke betekenis gaan gebruien. Dus een informatiemodel voor alle gebouwde objecten. Het aantal objecten dat al gebouwd is is vele malen groter dan het aantal objecten dat we de komende jaren gaan (ver)bouwen. Ik ben dan ook van mening dat we moeten beginnen met he op orde brengen van alle informatie rondom de gebouwde objecten, en deze beschikbaar moeten stellen voor ontwerp, bouw , beheer en onderhoudsdoeleinden. Twee vragen: - Wat vinden jullie van deze zienswijze? - Zijn er organisaties al op deze wijze gestart? Hier kom ik graag mee in contact.

Reacties

Ambassadeur
Beste Toine, Dat is zeker een interessante zienswijze. Organisaties starten over het algemeen met BIM in aanlegprojecten omdat ze op die manier niet vastzitten aan een bestaande situatie en vrijuit kunnen ‘experimenteren’. Hiermee worden bestaande issues in organisaties ten aanzien van het op orde krijgen van informatie echter niet aangepakt. Van belang is om allereerst een duidelijk beeld te hebben wat exact de informatiebehoefte van de organisatie is en dit (met behulp van bestaande standaarden) vorm te geven in een informatiemodel, bijvoorbeeld een objecttypenbibliotheek (OTL). Vervolgens kan men de informatie op de juiste manier structureren, inwinnen en ontsluiten.
Ambassadeur
Hallo Toine, BIM is een mooie ontwikkeling die het afgelopen decennium mogelijk is geworden door de ICT ontwikkeling. Bij de aanleg van een object is er vaak sprake van concurrentie, waardoor innovaties daar snel toegepast worden. Dit geldt voor vele technologieën. BIM is een veel omvattend begrip en is in verschillende gradaties toepasbaar (Level of detail , LOD). Bij het ontwerpen van nieuw/verbouw is men al erg ver soms LOD 400. Bij bestaande bouw en inrichting van de openbare ruimte wordt BIM ook veel toegepast. Een ouderwetse kaart in de Shell stratengids is eigenlijk een voorloper en iedereen is die stap wel voorbij. Veel Beheermanagement systemen hebben de mogelijkheid om gegevens te koppelen tot LOD 300. De meeste beheerders komen vaak niet verder dan LOD 100 of LOD 200. De hebben dus al heel veel in BIM. Er is dus vaak geen sprake van beginnen, maar van hoe ga ik de doorontwikkeling vorm geven. Hoe kan ik van LOD 100 naar LOD 200? Terug naar je laatste twee vragen. De start van goed assetmanagement begint bij het weten wat je hebt. Daar sluit ik me geheel bij aan. Bij het ontwerpen van nieuw- of verbouw en beheer is het zeer gewenst om alle informatie te ontsluiten en inzichtelijk te hebben. Dit zorgt voor een betere inpassing en tot minder onverwachte situaties. Er zijn organisaties bezig met het inrichten van hun beheermanagementsystemen en deze worden uitgebreid. RWS heeft diverse systemen Ultimo, Kerngis en vast nog een aantal. Provincie Noord-Holland heeft BUData waarin alle geometrische gegevens aangevuld worden met niet-geometrische informatie. De aannemers van de gebiedscontracten moeten deze gegevens actueel houden en bij nieuwbouwprojecten moet de uitvoerende partij de nieuwe gegevens in het systeem verwerken. BIM is niet nieuw, er kan alleen nog veel meer dan het standaard systeem waarvan de meeste niet eens meer door hebben dat het ook al BIM is. Kijk ook op https://hetnationaalbimplatform.nl/home.php
Ambassadeur
Dank voor de reacties tot nu toe. Hiermee kan ik mijn beeld gaan vormen. Een goede verklaring van waarom het gaat zoals het gaat. Ook goede hints om verdere informaie op te halen. Dank daarvoor. Ik blijf nog wel op zoek naar organisaties, die vanuit het bestaande areaal zijn gestart met BIM.
Ambassadeur
Hallo Toine, gisteren kwam in een gesprek naar voren dat in Engeland heel veel bestaande bouw nu omgezet wordt naar BIM. De oorzaak was niet bekend, maar we hebben wel een idee. Bij het opleveren van de DBFM contracten moeten de contractanten hun areaal opleveren, inclusief alle gegevens. In Engeland zijn in de vorige eeuw veel DBFM contracten uitgevoerd. Mogelijk heeft de Engelse overheid 30 jaar geleden al goed nagedacht over oplevering. Wellicht interessant om de werkelijke oorzaak te achterhalen. Groet
Maak BIM concreet en begin waar mogelijk; dan heb je effect en werkt het positief. Maak BIM heel groot; dan ga je jaren studeren en blijft alles hoe het is en was. BIM is veel meer dan visualiseren van een ontwerp. Het is (vooral) een manier van denken, van structureren en van organiseren.
BIM is ook op mijn radarscherm verschenen. Dank jullie wel voor de informatie. Nuttig. Hebben jullie misschien ook een beeld aan welke standaarden BIM gerelateerd is. Ik denk dan bijvoorbeeld aan een NEN 2767 of DAMO of Aquo standaard. ?
Ambassadeur
In Aphen aan den Rijn doen zijn we momenteel bezig met een pilot binnen een reconstructieproject waarvoor Beheer intern opdracht heeft gegeven aan ons Ingenieursbureau. De focus ligt primair op het proces van data uitwisseling vanuit verschilende beheersystemen en een GIS viewer waar ook de nieuwe situatie in geprojecteerd kan worden. Zie het bijgaande voorbeeld van mijn hand: https://alphenaandenrijn.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=9a699b83409742528dfd67b279cd17c2 De grootste uitdaging lijkt vooral het format waarin projectinformatie in het proces en en na oplevering via BGT-IMBOR efficiënt en effectief in de verschillende beheersystemen terug kan worden gelezen waarbij alle voor assetmanagement relevante data bewaard blijft.
Terug naar 'Forum'
Submenu openen

Waar moet ik beginnen met BIM?

No data found
Scroll naar boven