10 graadmeters voor een beloopbare stad

Lucy Saunders werkte als specialist publieke gezondheid onder meer voor Transport for London (TFL). Het is haar missie om de wereld een plek te maken waar mensen langer gezonder en gelukkig kunnen leven. Vanuit stichting ‘Healthy Streets’ ontwikkelde ze een raamwerk voor de beloopbare stad.

Saunders is een van de hoofsprekers tijdens Walk 21, het internationale voetgangerscongres dat plaatsvindt van maandag 7 oktober tot en met donderdag 10 oktober in Rotterdam.

‘Gelukkig en gezond zijn is het belangrijkste in een mensenleven. Ik heb vele jaren in de transport- en bouwsector gewerkt, ook om deze sector in staat te stellen mensen gezonder te laten leven. Mijn belangrijkste taak hier was het verminderen van negatieve effecten op de gezondheid van mensen. Nu werk ik voor Healthy streets. Daar ontwikkelde ik de ‘Healthy Streets Approach’ (HSA): een afwegingskader voor de vraag hoe je het openbaar vervoer beheert en straten aantrekkelijker maakt voor voetgangers.

Hoe de healthy streets approach werkt? Lees verder op stadszaken.nl 

Scroll naar boven