5 misverstanden over binnen- en buitenstedelijk bouwen

Het beleidsdoel van veel overheden is om nieuwe woningen zoveel mogelijk binnenstedelijk te realiseren. Dat is het ook het doel van de Ladder voor duurzame verstedelijking. En de nieuwe minister van BZK bevestigde onlangs deze ambitie.

Er is echter discussie over de mate waarin binnenstedelijk bouwen haalbaar en wenselijk is. Uiteindelijk zijn locatiekeuzes politieke keuzes. Maar in het debat worden soms argumenten gebruikt die op misverstanden zijn gebaseerd. Dat belemmert een afgewogen besluitvorming. In dit artikel bespreekt Edwin Buitelaar, Senior onderzoeker en programmaleider PBL van Universiteit Utrecht vijf van die misverstanden.

Benieuwd naar de vijf misverstanden? ​Lees hier verder.

Scroll naar boven