Apeldoorn voorbereid op extremere weerssituaties: nieuw plan voor water en riolering

Hoe gaat Apeldoorn de komende jaren om met afvalwater, hemelwater en grondwater? Dat staat in het nieuwe Apeldoornse water- en rioleringsplan. Denk bijvoorbeeld aan het vasthouden van regen- en grondwater door regenpijpen af te koppelen van het riool. En natuurlijk het vergroenen van de stad.

Met het water- en rioleringsplan speelt de gemeente in op veranderingen in het klimaat. Daarbij kijken ze niet alleen naar wateroverlast, maar ook naar hitte en droogte. "Schoon water en droge voeten willen we allemaal. Dat vraagt om investering in het rioolnetwerk en wateropvang", aldus de gemeente. Lees op de pagina nieuw plan voor water en riolering hoe de gemeente dat doet.

“Naast onze uitstoot terugbrengen door minder energie of duurzame energie te gebruiken, moeten we ons óók voorbereiden op het vaker voorkomen van extreme weerssituaties. We zullen ons moeten aanpassen aan deze nieuwe situatie en actie ondernemen. Klimaatadaptatie dus!”, zo stelt wethouder Wim Willems.

Scroll naar boven