Assetmanagement in vastgoed leidt tot inzichten

Assetmanagement geeft richting aan slimme en duurzame transitie vastgoed.

Klimaatverandering, van het aardgas af, duurzaam, circulair, nieuwe technologische
mogelijkheden, maatschappelijke en economische vraagstukken: het verduurzamen
en slimmer maken van gebouwen vraagt nu al veel van organisaties met een
vastgoedportefeuille. Assetmanagementsystemen bieden uitkomst. Ze dragen bij
aan visievorming en maken het mogelijk de noodzakelijke verbeteringen slim aan
te pakken.

Het Klimaatakkoord van Parijs en de door het Rijk gewenste transitie naar een volledig
circulaire en CO2-neutrale economie in 2050 gaan een grote impact hebben op de vastgoedvoorraad. Tegelijkertijd stelt het de eigenaren en beheerders van dat vastgoed voor de nodige vragen:
wanneer en hoe te beginnen en welke maatregelen passen bij welke vastgoedobjecten?
Het systeem van Assetmanagement voor waardedenken, zoals vervat in de
internationale standaard NEN-ISO 55000, kan hiervoor als leidend en richtinggevend
principe worden gehanteerd. Dat is vooral te danken aan de systematische aanpak.

Assetmanagementsysteem

Het systeem verbindt de vastgoedstrategie met de tactische en operationele uitvoeringslagen binnen de organisatie en dat leidt tot meer inzicht. Niet alleen in de gebruikswaarde, maar ook in de ecologische, economische en strategische waarde van het vastgoed. Tevens geeft het richting aan het beheersen van
risico’s en brengt het de kansen in beeld. Er komt binnen de organisatie meer helderheid in de rollen, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Dat komt van pas in een keten waar partijen met elkaar samenwerken en verplichtingen aangaan. Doelstellingen kunnen gedurende langere tijd op consistente en
duurzame wijze worden bereikt.

Vaart maken

Om echt vaart te kunnen maken richting een circulaire bedrijfsvoering is het van belang dat de implementatie van het systeem in alle managementlagen van de organisatie plaatsvindt. Ook dienen er praktische ondersteunende systemen te worden toegepast die zorgen voor het integrale in- en overzicht. Zo is er voor
de beleidsmatige vastgoedsturing de Nederlandse Technische Afspraak (NTA) 8026. Een doelgericht systeem, zeker in combinatie met de methodiek van conditiemeting en risicosturing conform NEN 2767. In onderstaande figuur is de NEN-ISO 55000, NTA 8026 en NEN 2767 in relatie tot elkaar ge├»ntegreerd en abstract  weergegeven. Het speelveld maakt de verbinding zichtbaar tussen richting geven (strategie), plannen en regisseren (tactisch) en het organiseren en realiseren (operationeel).

Vastgoedsturing, een integrale aanpak

Wanneer we vanuit deze integrale benadering denken en samenwerken, leren we dezelfde taal te spreken. Ook krijgen we meer inzicht en begrip voor elkaars belangen, visie en aanpak. De met elkaar te realiseren doelen komen centraal te staan. Dit geeft energie aan de betrokken partijen en lef om piketpaaltjes te slaan.
Zo maken we de afgesproken ambities daadwerkelijk waar.

Lees hier het hele artikel uit In control.


 

┬ę Copyright 2019 iAMPro - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden - Beheer door
Scroll naar boven