Bijeenkomst: De verbinding tussen strategie en uitvoering voor beheer openbare ruimte

Het dagelijks beheer van onze fysieke leefomgeving hebben we prima op orde. En ook onze ambities en strategie voor de lange termijn weten we goed te verwoorden. De uitdaging zit hem nu in de goede verbinding.

Hoe kom je van strategische ambities naar acties in de dagelijkse beheerpraktijk? Hoe krijg je iedereen op één lijn: op inhoud en op rolverdeling. Met andere woorden hoe krijg je in de organisatie één ‘Line of sight’?

Schrijf je hier in

 
Een vraagstuk waar veel overheden op dit moment mee worstelen. Wie heb je hiervoor – zowel intern in je eigen organisatie als ook externe partijen – nodig en welke middelen kun je inzetten? Maar ook, hoe ga je om met levensduurverlenging van je assets, de integraliteit van projecten, het gebiedsbeheer, domein overstijgende thema’s en opgaven en de steeds groter wordende drukte in de ondergrond.
De hoogste tijd dus om ideeën en ervaringen over deze tactische verbinding met elkaar te delen, om zo verder te komen en ook deze fase verder te professionaliseren.
 

Highlights programma

Deventer
Jan Pluim: “We zitten midden in de zoektocht hoe we de tactische aspecten van ons programma Leefomgeving beter kunnen inrichten. Nu is er sprake van een gat tussen de diverse strategische- en beleidsagenda’s van de gemeente en onze operationele processen. Daardoor lopen zaken minder goed dan ze zouden kunnen lopen. We zijn samen aan het verkennen wat dat gat precies is en hoe we dat kunnen invullen."
 
Losser
Projectgeld en beheergeld zijn vaak gescheiden. Iedereen bewaakt zijn eigen portemonnee en targets. Terwijl je samen zoveel verder komt. Volgens Robert Middelhuis belangrijk om elkaar dus te vinden in de organisatie, en meer samen op te trekken. Kaders als de Nota Kapitaalgoederen kunnen daarbij helpen. Er is ondertussen een noodzaak om de maatschappelijke opgaven gebiedsgericht te gaan oppakken. Daarbij heb je elkaar nodig.
Als kleinere organisatie hebben wij juist ook partners van buiten én andere gemeenten nodig voor de grote opgaven. Dit vraagt ook om een organisatorische transitie.
 
Ede
In Ede zijn ze bezig om de tactische laag vorm te gaan geven via KIP, de kaart voor integrale planning. Elke afdeling, zoals programmering, verkeer, ruimtelijke projecten en wijkbeheer, maakt zijn eigen planning voor de werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden in de openbare ruimte.
Gezamenlijk wordt dan gekeken welke slimme combinaties gemaakt kunnen worden, zodat de burger maar één keer met werkzaamheden te maken krijgt. Met de KIP hebben ze ook een prachtig instrument waarmee ze richting de bewoners kunnen communiceren. Ook wordt KIP verbonden met externe partijen zoals de netbeheerders en Woonstede om zo beter te kunnen samenwerken en bewonersinitiatieven beter kunnen integreren.

Scroll naar boven