Blog: Circulariteit begint bij de vraag

Als we echt iets willen veranderen in de manier waarop we nu bouwen, dan begint dat bij het stellen van de juiste vraag.

Vraag je een rode auto, dan krijg je een rode auto. Vraag je een duurzaam vervoersmiddel dan krijg je misschien wel een fiets.
 
Een echte circulaire economie is complex en niet vanachter een bureau te ontwerpen. Om tot een circulaire economie te komen moeten we vooral nu beginnen en doèn. We kunnen samen leren van de ontwikkelingen.

In het klimaatakkoord staat duidelijk dat Grond-, Weg- en Waterbouw voor een groot deel van haar opdrachten afhankelijk is van de overheid. Als de overheid de vraag anders gaat stellen, dan volgen de innovaties en ontwikkelingen vanzelf en in een veel sneller tempo dan we nu kunnen voorzien.
 
“De Rijksoverheid heeft met andere overheden een stevige invloed op de ontwikkeling van de sector Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW), die vrijwel volledig afhankelijk is van overheidsinkoop. Daarom werken de overheden gezamenlijk toe naar klimaatneutraal en circulair aanbesteden, zodat deze sector als geheel klimaatneutraal gaat opereren. Hiervoor wordt voortgebouwd op bestaande samenwerking en afspraken die met partijen zijn gemaakt in lijn met onder meer de marsroute circulair grondstoffengebruik in het onderdeel Industrie.”
(citaat uit het klimaatakkoord 28 juni 2019)
 
Een van de afspraken is de volgende:

“De Rijksoverheid en decentrale overheden stellen hun ervaring met duurzaam GWW beschikbaar (innovaties voor klimaatadaptatie, klimaatmitigatie en circulaire economie) en zullen kennis delen gericht op het verduurzamen van de materiaalketens, energiebesparing en -opwekking in de GWW-sector om zo sneller te leren en kosten te besparen in de uitvoering.”
(citaat uit het klimaatakkoord 28 juni 2019)


Marcel Niemeijer

In de cursus Duurzaamheid voor overheden online geef ik aandacht aan het effect van de gestelde vraag op het aanbod en hoe partnerschappen tot stand komen, uiteraard binnen de wettelijke kaders.

Volgens mij hebben we geen tijd te verliezen.

Blog van Marcel Niemeijer
Bureau Onlanders

Scroll naar boven