Global Goals als beleidsdoelen voor assetmanagement

De gemeente Rheden wil bij alles wat ze doen in de gemeente bijdragen aan de 17 global goals van de Verenigde Naties.

Deze 17 doelen zijn op internationaal niveau opgesteld door de Verenigde Naties om de wereld in een duurzamere en welvarendere richting te sturen. Bij deze doelen zullen de meeste mensen niet als eerste aan het beheer van de openbare ruimte denken. Toch kunnen de global goals een belangrijke bijdrage leveren bij het maken van (beleids)keuzes in het beheer hiervan.

De global goals zorgen ervoor dat de gemeente bij het beheer van de openbare ruimte veel verder kijkt dan schoon, heel en veilig. Integraal werkende teams beoordelen alle projecten op de bijdrage aan de global goals. Hierdoor kijkt de beheerafdeling breder dan instandhouding, en worden win-win-situaties gecreëerd met het sociaal domein en met bewoners en organisaties in de wijk.

De global goals worden concreet vertaald naar ‘local goals’ die daadwerkelijk met het project of het beheer worden bereikt, zodat je ook kunt monitoren of het gewenste maatschappelijke effect wordt gerealiseerd. Daarmee is de assetmanagement-cirkel rond.

Laat je op 25-6 inspireren door de gemeente Rheden en praat mee over beheren met visie. I.s.m. Stadswerk en CROW Levende Stad. Meer informatie en aanmelden: https://bit.ly/2E6RKJv

Scroll naar boven