Grotere gemeente is lang niet altijd beter

Per 1 januari telt Nederland weer 25 gemeenten minder.

De druk op kleinere gemeenten om te fuseren blijft. Toch is groter niet altijd beter, zeggen de waarnemend burgemeesters van Wassenaar en Voorschoten. Beide gemeenten besloten onlangs tegen de stroom in te zwemmen en zelfstandig te blijven.

Wassenaar en Voorschoten

‘Wassenaar kan als zelfstandige gemeente meer toegevoegde waarde bieden voor steden als Den Haag en Rotterdam dan als onderdeel van een grotere gemeente’, zegt Frank Koen, waarnemend burgemeester van Wassenaar. ‘Denk aan huisvesting voor expats en de internationale scholen.’ In een grotere gemeente zouden het groen en de voorzieningen volgens Koen minder aandacht krijgen.

Ook het veel armere Voorschoten zag niets in een fusie. 'Daar is Voorschoten veel te eigengereid en trots voor', zegt waarnemend burgemeester Pauline Bouvy-Koene. ‘Het vergt wat creativiteit, want Voorschoten heeft weinig geld, maar de gemeente redt het wel alleen.’

Regering is voorstander van herindeling

Het aantal gemeenten daalt al jaren. De gedachte is dat grotere gemeenten bestuurlijk en financieel minder kwetsbaar zijn. De regering juicht dit toe. Een aantal jaren terug streefde kabinet-Rutte zelfs naar een minimumgrens van 100.000 inwoners per gemeente.

Hoewel dit streefgetal is losgelaten omdat dat niet goed viel bij de gemeentebesturen, is het Rijk nog steeds voorstander van herindelingen. In het regeerakkoord staat dat herindeling gewenst is bij gemeenten die voor essentiële taken veel samenwerken. Provincies moeten dan een procedure starten. Want 'blauwdrukken van bovenaf werken hiervoor niet, maar het proces helemaal van onderop laten komen levert ook niet altijd een optimaal resultaat op', aldus de coalitiepartijen.

Wassenaar en Voorschoten (beide ongeveer 25.000 inwoners) hebben deze druk vanuit het Rijk en provincie om samen te gaan ook gevoeld. Dit bracht ze er een aantal jaren geleden toe ambtelijk te fuseren. De ambtelijke organisaties zijn samengevoegd, maar beiden hebben nog wel een eigen bestuur en gemeenteraad. ‘Dat was vooral bedoeld om een echte herindeling te voorkomen’, aldus Bouvy-Koene. Koen beaamt dit: ‘Het was defensief. De gemeenten passen eigenlijk niet zo goed bij elkaar. Wassenaar richt zich op Den Haag en Rotterdam en Voorschoten op Leiden’. Toch heeft de fusie een structurele besparing van opgeteld ongeveer €6 mln opgeleverd. Wassenaar heeft een begroting van rond de €60 mln en Voorschoten van circa €54 mln.

Lees het hele artikel op FD.nl

Scroll naar boven