Heel Holland zakt

Sinds de droge zomer van 2018 is het aantal meldingen van funderingsschade bij het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) sterk toegenomen. De meldingen komen vanuit heel Nederland, zelfs van de hoge zandgronden. Een sluimerend probleem dat bij gemeenten nog niet helder op het netvlies staat.

Het probleem is al langer bekend: onderzoek uit 2012 leerde dat 400.000 panden in West-Nederland, Friesland en Groningen gevaar lopen op verzakking. Volgens directeur Dick de Jong van het KCAF is dit een achterhaald cijfer. Hij spreekt intussen al van een miljoen woningen die kans lopen op verzakking. Sinds de droogteperiode wordt het KCAF met meldingen overstelpt. Niet alleen eigenaren van woningen op houten palen in klei- en veengebieden trekken aan de bel, ook mensen met woningen op ondiepe funderingen (op staal) op zand melden zich. Er komen meldingen binnen uit 140 gemeenten, uit de helft daarvan veel meldingen, uit de andere helft incidentele.

Funderingsschade kent verschillende oorzaken waarvan de zogeheten palenrot de bekendste is. Daarbij worden houten palen aangetast omdat het grondwaterpeil zakt en er zuurstof bij kan komen waardoor schimmelaantasting optreedt. Ook aantasting van houten palen door bacteriën komt voor, voornamelijk in funderingspalen van grenenhout. Daarbij speelt zuurstof geen rol. Bij negatieve kleef trekt een inklinkende kleilaag die boven op de zandlaag ligt, de palen onder de woning vandaan.

Zand is nooit zand alleen

De Jong noemt het cijfer van een miljoen woningen nog aan de lage kant. ‘De fundering zit onder de grond, je kunt niet zien wat de conditie daarvan is. Er zijn slechts enkele gemeenten actief bezig met dit onderwerp. Ook op de zandgronden krijgen woningeigenaren met scheuren en ongelijke zettingen te maken. Zand is nooit zand alleen, er zit altijd een andere grondsoort tussen en door de droogte en stortbuien gaat de bodem werken. Woningeigenaren raken in paniek, die zien in één jaar tijd scheuren van twee centimeter ontstaan.’

Lees het hele artikel op VNG.nl

Scroll naar boven