Hoog tijd om ambities integraliteit waar te maken!

Met het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) moesten ruimtelijke ontwikkeling en infrastructuur één integraal geheel worden. De afgelopen jaren is hier echter weinig van gebleken. Dat terwijl er genoeg voorbeelden zijn waar infrastructuur niet alleen de mobiliteit ten goede komt, maar ook heeft bijgedragen aan ruimtelijke gebiedsontwikkeling. Hoog tijd dus dat de ambities voor integraliteit nu daadwerkelijk worden waargemaakt.

In het coalitieakkoord van 2007 werd afgesproken dat het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (MIT) werd vervangen door een Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). Een belangrijk uitgangspunt in het MIRT is de samenhang tussen ruimtelijke projecten, infrastructuur en (openbaar) vervoer. Hiermee wilde het Rijk de investeringen in infrastructuur en ruimtelijke ontwikkeling beter op elkaar afstemmen. Hier zou de nadruk niet meer liggen op het aanleggen van asfalt of spoorlijnen, maar op integrale ruimtelijke plannen voor een specifiek gebied. Mobiliteit geldt daarin niet langer als kostenpost, maar als aanjager van regionale ontwikkeling. Kijkend naar het overzicht van MIRT-projecten voor de afgelopen jaren is hier echter nog te weinig van terecht gekomen. Er liggen mooie ambities voor integrale gebiedsontwikkeling, maar in de praktijk vloeien investeringen toch vooral naar het aanpakken van knelpunten. Kijkend naar het meest recente projectenboek, zijn er echter tekenen van een kentering. Hoog tijd dat de ambities voor integraliteit nu daadwerkelijk worden waargemaakt.

Lees verder op Stadszaken.nl
 

Scroll naar boven