Hyper-optimistische visie op inrichting openbare ruimte Nederland

Veel mensen vinden zo’n optimistisch geluid een verademing, in contrast met het getob over het klimaatakkoord.

Panorama Nederland luidt de titel van de hyper-optimistische visie van Rijksbouwmeester Floris Alkemade en zijn collega rijksadviseurs. Deze visie op de ruimtelijke inrichting van ons land heeft onmiskenbaar sterke kanten.
Maar het verhaal is totaal losgezongen van euro’s en strandt in vrijblijvendheid. Is dat erg?

Panorama Nederland haakt in op de Nederlandse traditie om ons land steeds weer opnieuw aan te passen aan nieuwe uitdagingen. De kracht schuilt in het combineren van uiteenlopende opgaven, zoals waterveiligheid, verstedelijking, energietransitie, klimaatadaptatie en mobiliteit. Panorama Nederland laat zien wat we met gebiedsontwikkeling kunnen bereiken, met een sleutelrol voor het ‘ontwerp’. Tot zover prima.

De verstedelijkingsopgave baseren de rijksadviseurs op hun eerder verschenen studie Dashboard Verstedelijking. Dit rapport neemt de Metropoolregio Amsterdam (MRA) als voorbeeld, waar 250.000 extra woningen moeten komen tot 2040. De auteurs willen de kosten en baten van het verstedelijkingsprogramma in deze regio zichtbaar maken. Hun favoriete binnenstedelijk model zou in directe, gewone euro’s een duizelingwekkende fors plus in de grondexploitatie opleveren: € 7,4 miljard. Analyse van onderliggende berekeningen wijst uit daar niks van klopt. Er is eerder een tekort dan een overschot, laat staan een plus van miljarden.

Discussiepunt

‘Er is voldoende plancapaciteit in de MRA’, stelt het Dashboard bij herhaling, zonder enig voorbehoud of reality check. En dat terwijl de hardheid en realiseerbaarheid van de vaak complexe locaties juist een discussiepunt zijn. De Rijksbouwmeester toetst niet, nee, hij gaat er zelfs vanuit voor de periode 2030-2040 ‘vanzelf’ voldoende bruikbare (binnenstedelijke) beschikbaar komen.

Op het deeldossier verstedelijking waar nog enige doorrekening heeft plaatsgevonden, gaat het dus al mis. Binnenstedelijk bouwen is duur, erkent ook de Rijksbouwmeester. Dat heeft uiteindelijk gevolgen voor betaalbaarheid van het wonen. Maar je woont dan dicht bij je werk, je reist minder en je hebt meer tijd voor familie en sport, aldus rijksadviseur Daan Zandbelt, een van de andere rijksadviseurs. Maar dat werk is inmiddels naar een locatie buiten de stad verplaatst, want het oorspronkelijke bedrijventerrein is getransformeerd naar ‘wonen’. Er al eerder was dat sportterrein naar de buitenrand van de stad verhuist, want op die locatie zijn in het kader van de ‘verdichting’ woningen verrezen.

Lees het hele artikel op Cobouw.nl

Scroll naar boven