I am Frank Maurits ambassadeur iAMPro

In deze reeks willen wij het grotere assetmanagement publiek persoonlijk kennis laten maken met de iAMPro ambassadeurs.

Aan de hand van een aantal standaard vragen stellen zij zich voor.

1. Stel jezelf voor

 Frank.png

Naam: Frank Maurits
Werkzaam bij: Gemeente Alphen aan den Rijn
Functie: Beheerder kwaliteit en kosten openbaar gebied (Assetmanagement en GIS professional)
Hobby’s: Hardlopen, wandelen, uitgaan en tijd met mijn vrouw en kinderen doorbrengen.

2. Wat is de aanleiding geweest om ambassadeur voor iAMPro te worden en actief te zijn in de iAMPro community?

Als marathonloper weet ik; alleen ga je sneller, maar samen kom je verder. Door me actief in te zetten als vertegenwoordiger van deze slimme manier van beheren draag ik bij aan de professionalisering van ons vakgebied. Beheer is in mijn ogen dé basis voor de sturing op prestaties, risico’s en kosten bij inrichting, gebruik en onderhoud van onze kapitaalgoederen. Als we samen dezelfde taal spreken kunnen we veel van elkaar leren in ons dagelijks werk voor de wereld van morgen!

3. Wat is jouw belangrijkste vraag/behoefte/wens rondom assetmanagement en iAMPro?

Wat drijft betrokkenen (bestuurders, bewoners, bedrijven en beheerders), welke waarden delen we?

4. Geef aan bij welk(e) thema’s jij betrokken bent? En geef kort aan vanuit welke rol of werkzaamheden. 

Mijn rol en taak als ‘assetmanager’ is  de verantwoordelijkheid voor de processtap monitoring en analyse. Daarmee leg ik de verbinding tussen beleid, regie, voorbereiding en uitvoering.
Contractmanagement: Nee, deze taak ligt bij onze Regisseurs Openbare Ruimte.
Informatiemanagement: Ja, dit is in mijn ogen de basis voor beheer, weten wat je hebt.
Kostenmanagement: Ja, dit is altijd een randvoorwaarde in relatie met (maatschappelijke) opbrengsten.
Onderhoudsmanagement: Ja, de dagelijkse praktijk.
Prestatiemanagement: Ja, het bieden van inzicht in de ob- en subjectieve waarden.
Risicomanagement: Ja, de kaders waarbinnen we keuzes kunnen maken.

5. Vanuit welk domein ben jij aan zet op het gebied van assetmanagement?

Door mijn verantwoordelijkheid op het gebied van monitoring en analyse rol ben ik betrokken bij al onze disciplines, alleen rail hebben we niet in ons areaal. Samen met mijn collega Jeroen Rombout en Asset Resolutions werken we nu aan concrete pilots voor de domeinen Riolering, Kunstwerken, Openbare Verlichting, Spelen, Afvalinzameling  en Maatschappelijk Vastgoed.

6. Waar zie je momenteel een grote behoefte op het gebied van assetmanagement? En hoe zou je hier aandacht aan willen schenken?

Het praktisch vertalen van de bestuurlijke opdrachten (maatschappelijke opgaven) in meetbare indicatoren voor het maken van duurzame keuzes in het beheer van de openbare ruimte.

7. Waarom raad je personen aan om mee te doen in de Community iAMPro? Wat kan de meerwaarde hiervan zijn?

Open, eerlijk en transparant zijn helpt ons verder, we leren het meest van onze “fouten”.

8. Aan welke ambassadeur geef jij het estafettestokje door? 

Ingeborg Baars, omdat zij zich op verschillende platforms actief inzet op voor de professionalisering van beheer. Daarnaast zijn vrouwelijke ambassadeurs sowieso te koesteren, want ze zijn nog in de minderheid… 😉

Scroll naar boven